torstai 4. lokakuuta 2012

Finanssialan osaaminen muutoksessa

Viimeisen vuosikymmenen aikana finanssiala (=rahoitus- ja vakuutusala) on kokenut useita fuusioitumisia. Toimialan sisällä on muodostettu suuria pankki- ja vakuutusalan konserneja tai liittoutumia erityisesti pohjoismaiden alueella. 

Nyt käytävä rahoitusmarkkinaverokeskustelu on tästäkin näkökulmasta mielenkiintoinen, koska OP - Pohjola on ainoa kotimainen konserni. Nordean kotipaikka on Ruotsissa ja Sammon Tanskassa. Tosin europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen linjaa veron koskevan joka tapauksessa Suomessa tapahtuvaa toimintaa, jos Suomi on mukana hankkeessa.

Verotus kohdentuisi arvopapereilla käytävään kauppaan, joka on nopeatempoista ja edellyttää erityisosaamista. Nordean Suomen henkilöstöjohtaja Pekka Ojala listasikin Finanssialan Ennakointikamarissa tulevaisuuden osaamisen tärkeimmiksi elementeiksi asiakaspalvelun ja myynnin kokonaisymmärtämisen sekä aktiivisuuden valmentavan esimiestyön ja coaching taitojen lisäksi. 

Monikulttuurisuus ja ratkaisukeskeisyys yhdessä asiakkuuksien pitkäjänteisen rakentamisen sekä yksilöllisten ratkaisujen myynnin kanssa muodostavat osaamisen ytimen. Lisäksi vaaditaan sosiaalisia ja vuorovaikutustaitoja sekä muutosvalmiutta ja palautteen käsittelykykyä.

Laajaa yleisosaamista tarvitaan vuorovaikutuksen ja viestinnän, asiakaspalvelun sekä myynnin alueilla. Ammatillisen osaamisen tärkeimmät osa-alueet ovat riskienhallinta, sijoittaminen ja alan lainsäädännön tunteminen. 

Suomalaiset eivät tunne sijoitustuotteita. Myyjältä edellytetään laaja-alaista asiantuntemusta ja kykyä myydä monimutkaisia tuotteita asiakkaan tarpeista lähtien.

Alan yrityksistä 27 prosenttia on sitä mieltä, että työpaikat yrityksessä vähenevät ja seitsemän sitä mieltä, että ne lisääntyvät. Kokonaisuutena rekrytointitarve joka tapauksessa kasvaa eläköitymisen vuoksi. Ala on rekrytoinut vuosina 2007 - 2011 tasaisesti sekä merkonomeja, tradenomeja että kauppatieteiden maistereita, kaikkia reilut 3000 henkilöä.

Finanssialan Keskusliiton asiantuntija Tarja Kallosen mukaan uusi työelämä on market, jossa kukin shoppailee itselleen sopivia vaihtoehtoja. Iso kysymys onkin, miten esimiehet saadaan ottamaan huomioon nuorten erilainen arvomaailma ja samalla huolehtimaan vanhempien työntekijöiden osaamisen kehittämisestä.

Tulevaisuudessa tarvitaan sekä liiketoiminta-, kansainvälisyys-, teknologia-, palvelu- että muotoiluosaamista ja näiden lisäksi verkosto-osaamista, luovuutta ja innovatiivisuutta. Nämä kaikki voidaan kiteyttää kolmeen toteamukseen: Täytyy mennä aidosti mukaan asiakkaan elämään. Palvelu tulee muodostumaan verkostoissa. Uuden sukupolven myötä syntyy uudenlainen työkulttuuri.

Myös koulutuksen sisältöihin kaivataan muutosta. Valmisteilla onkin uusi finanssialan ammattitutkinto sekä finanssialan merkonomin perustutkinto tutkintonimikkeenä finanssialan palveluneuvoja tai monikanavainen palveluneuvoja. Kaikki korostavat motivaation, asenteiden ja perusvalmiuksien merkitystä. 

Oppiminen tulee organisoida siten, että se tuottaa valmiuksia esiintymiseen, tiimityöhön, uuden luomiseen ja tiedonhankintaan. Asiakkaan ymmärtäminen edellyttää myös vakuuttavuutta ja vastuullisuutta. Lisääntyvä säätely ja riskienhallinta voivat luoda tilaa uusille yrittäjille. Myös maksuliikenteessä voi syntyä tarvetta uusille verkostokumppanuuksille. Sisäistä yrittäjyyttä tarvitaan aina.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti