torstai 25. lokakuuta 2012

Länsi-Uudellamaalla hyvinvointiyrittäjät aamukahveilla

 Hyvää yrittäjyydestä, 18.10.2012, Lohja


Novago Yrityskehitys Oy ja Laurea Lohja / Pumppu-hanke järjestivät 18.10 aamukahvitilaisuuden Länsi-Uudenmaan hyvinvointiyrittäjille. Tilaisuudessa vaalittiin myös osallistujien hyvinvointia avaamalla aamu puhuttelevalla musiikkiesityksellä.

Riina Rubinstein esitti hyvinvointia käsitteleviä lauluja.

Tilaisuudessa keskusteltiin erityisesti alueen hyvinvointiyrittäjien ja kuntien välisestä yhteistyöstä. Aiheesta alusti sairaanhoitajaopiskelija Inka Saario, joka on toteuttanut opinnäytetyönään kyselyn alueen julkisen ja yksityisen sektorin hyvinvointitoimijoille näiden kokemuksista ja toiveista yhteistyöstä eri tahojen kanssa.


Saario totesi kyselyvastaajien olleen pääasiassa tyytyväisiä yhteistyöhön, jota he olivat tehneet, mutta tulevaisuudessa yhteistyöstä toivottiin entistä tiiviimpää ja syvempää. Toivottiin, että tieto kulkisi entistä paremmin toimijoiden välillä. Yhteistyöltä toivottiin erityisesti uutta kysyntää omille palveluille.

Toisena alustuksena kehitysjohtaja Ulla-Maija Laiho Työ- ja elinkeinoministeriöstä loi kuvaa nykyisestä ja tulevasta sosiaali- ja terveyspalvelumarkkinoiden tilanteesta Suomessa.
(Ulla-Maija Laihon esitys, pdf-tiedosto)


Laiho totesi, että ilman hyvinvointiyrittäjiä eivät sosiaali- ja terveyspalvelut enää pyörisi Suomessa; yritykset ja järjestöt tuottavat tällä hetkellä jo 30% sosiaalipalveluista ja 25% terveyspalveluista. Suurin osa yrityksistä on mikro- ja pk-yrityksiä, joskin alalla on menossa rakennemuutos, kun isot toimijat valtaavat alaa. Myös tilaisuuteen osallistuneista hyvinvointiyrittäjistä useampi oli saanut ostotarjouksia isoilta toimijoilta.

Laiho näki kunnilla olevan keskeinen rooli sen ratkaisemisessa, miten palvelumarkkinat kehittyvät omien hankintapolitiikkojensa kautta. Pelkkä raha ei saisi hankinnoissa ratkaista vaan pitäisi pystyä mittamaan myös vaikuttavuutta. Jotta pienilläkin yrityksillä olisi paremmat mahdollisuudet kilpailutuksissa, voi olla tarpeen tehdä yhteistyötä. Yhteistyöllä on kuitenkin oltava selkeä muoto, jotta yritysjoukko voi solmia kilpailutuksissa sopimuksia. Esimerkkinä useamman yrityksen yhteistyömuodosta Laiho mainitsi osuuskunnat.

Laiho myös kaipasi kansalaiskeskustelua suomalaisen hyvinvointimallin ylläpitämisestä tulevaisuudessa, sillä nykyisenlaisena se ei Laihon mielestä enää voi jatkua rahoituksen ongelmien vuoksi. Yhtenä ongelmana tulevaisuudessa tulee olemaan myös eläköitymisestä johtuva työvoimapula. TEM:in laskelmien mukaan työvoimavajaus tulee olemaan vähimmilläänkin 18000 henkilöä. Keskustelua kaivataan, miten tämä vaje paikataan. Tärkeäksi nousee alan vetovoimaisuuden kasvattaminen, jolloin myös jo alalla olevat saadaan pysymään alalla.


Yleisöpuheenvuoroissa nostettiin esiin maahanmuuttajien kouluttaminen hoiva-avustajiksi, mitä alueella on myös jo tehty. Päivän parhaat aplodit sai tieto siitä, että Valvira on tuoreessa päätöksessään päättänyt laskea hoiva-avustajat mukaan henkilöstömitoitukseen.


Alustusten jälkeen ohjelmassa oli paneelikeskustelu, johon osallistui edustajia sekä alueen hyvinvointiyrityksistä että alueen kunnista. Kuntien osalta todettiin, että poliittinen päätöksenteko on hidasta ja voi kaataa suunnitellut uudistukset. Todettiin, että suuntana voi olla myös palveluiden ottaminen takaisin kunnan hoidettavaksi.

Yhteistyötä eri toimijoiden välillä pidettiin tärkeänä sekä kuntia edustavien että yrityksiä edustavien panelistien puheenvuoroissa. Kuntatoimijat tapaavat toisiaan ja alueen yrittäjiä säännöllisesti. Todettiin, että sopiva tasapaino kunnallisen ja yksityisen palvelutarjonnan välillä on löydettävä, jotta alueen markkinat pysyvät elinvoimaisina.

Yhtenä usein esiin nousevana asiana mainittiin palvelusetelit, joita mahdollisesti ollaan tulevaisuudessa ottamassa käyttöön. Hyvinvointiyrittäjien puolelta nähtiin, että pitkät sopimukset kuntien kanssa luovat vakautta tulevaisuuteen. Kilpailutuksiin toivottiin kuitenkin mukaan enemmän mahdollisuuksia tuoda esiin minimivaatimukset ylittäviä laatutekijöitä.

Hyvinvointityrittäjien yhteistyöltä toivottiin yleisöpuheenvuorossa enemmän tekemisen meininkiä. Kaivattiin keihäänkärkiyrityksiä, jotka toimintaa masinoisivat. Todettiin, että innon yhteistyöhön täytyy löytyä yrittäjiltä itseltään, yhteiset keskustelutilaisuudet voivat kuitenkin antaa lähtösysäyksen yhteiselle tekemiselle.

Tilaisuuden lopuksi toivotettiin kaikki osallistujat tervetulleiksi 7.11.2012 Lohjan kirjastossa järjestettävään hyvinvointifoorumiin, jossa teemana on saumattomuus. Erityiskiitokset annettiin tilaisuuden käytännön järjestelyistä vastanneille Laurean opiskelijoille.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti