maanantai 8. lokakuuta 2012

Trendit, minitrendit ja mahdollisuudet


Kansainvälinen pk-yritysten tulevaisuusfoorumi, 20.9.2012, Helsinki


Laurea CoFi järjesti 20.9.2012 Kansainvälisen pk-yritysten tulevaisuusfoorumin, jonka teemana olivat trendit sekä niiden antamat liiketoimintamahdollisuudet.

Tilaisuus järjestettiin Kansallismuseon auditoriossa.
Tulevaisuusfoorumi liittyi RACS - alueellisen osaamisen ennakointi –hankkeeseen. Hankkeessa kehitetään erityisesti pk-yrityksille suunnattuja tapoja käyttää ennakointia ja ennakointitietoa hyödyksi oman toimintansa kehittämiseksi ja tulevaisuuden osaamisen varmistamiseksi.

Saimme tilaisuuteen mukaan mielenkiintoisia puhujia käsittelemään aihetta kattavasti monesta näkökulmasta, niin pk- kuin suuryrityksen näkökulmasta; niin megatrendien kuin minitrendienkin suunnasta.
Matti Vanhanen
Foorumin puheenjohtajana toimi Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Matti Vanhanen. Vanhanen pohti avauspuheenvuorossa sanojen muuttumista: enää ei ymmärrä kaikkia omien vanhempiensa lapsuudessa käytettyjä sanoja, mutta toisaalta ei myöskään ymmärrä kaikkia omien lastensa käyttämiä termejä. Tai edes niiden selityksiä.

Palkataan siis nuoria, jotka elävät ajassa.

Juha Siitonen

Pk-yritysten puheenvuoron käytti Juha Siitonen Mitron Group Oy Ltd:stä. Hän kertoi keinoista, joilla Mitron on kasvanut merkittäväksi toimijaksi omalla alallaan. Olennaista on asiakkaan lähellä oleminen, asiakkaan ymmärtäminen.  Yrittäjyydessä tärkeää on rohkeus ja energisyys.


John H. Vanston, Matti Vanhanen ja Carrie Vanston
Kansainvälisiä tuulia tilaisuuteen toi John H. Vanston, joka esitteli kehittämäänsä minitrendien konseptia. Siitä lisää erillisessä blogikirjoituksessa myöhemmin.

Marjo Miettinen
Marjo Miettinen EM Group Oy:stä pohti muun muassa kasvavia uusia teknologia-aloja. Äly on nyt menossa joka paikkaan, niin konepajateollisuudessa kuin muuallakin. Cleantech-alaan liittyvät asiat (mm. energiatehokkuus, teollisuuden puhtaat prosessit) ovat luonnollisesti tärkeitä.  Terveys- ja hyvinvointiteknologiassa, pelialassa sekä kaivannaisteollisuudessa ja sitä seuraavissa jalostusketjuissa on mahdollisuuksia.

Tärkeää on kyky yhdistää eri teknologioita: innovaatiot löytyvät rajapinnoilta.

Anthony Gyursanszky
Microsoft Oy:n Anthony Gyursanszky käsitteli megatrendien mahdollisuuksia. Hänen esityksessään ihastutti ajatus, että tiedon etsitään kuluu tulevaisuudessa vähemmän aikaa. Nythän Internetin ja Googlen avulla meille on tarjolla lähes rajattomalta tuntuva määrä tietoa.

Joskus sen tiedon etsintä vaan muistuttaa neulasta ja heinäsuovasta.

Gyursanszky nosti esiin myös ajatuksen pelimäisyyden tulevan osaksi elämää uudella tavalla. Uusien välineiden ja sovellusten avulla voisi kauppareissustakin tulla virtuaalinen peli.


Paneelikeskustelu
Mistä uusia kasvuyrityksiä -paneelikeskustelussa todettiin, että yritysten tukijärjestelmät ovat sirpaleisia, yritysten on vaikea tietää, missä asiantuntemus on. Mainittiin, että pääkaupunkiseudulla on 70 organisaatiota, jotka antavat yrityksille apua. Ja 10 organisaatiota, jotka auttavat avun löytämisessä. Team Finland pyrkii auttamaan tässä asiassa.

Eri tahojen tekemä tulevaisuustyö koettiin myös hajanaiseksi. Monet tahot ennakoivat, mutta tarvetta olisi sille, joka muokkaisi kaikesta ennakoinnista yhden A4:sen.

Lopuksi paneelissa pohdittiin, mitkä alat kasvavat merkittävästi seuraavien kymmenen vuoden kuluessa. Vihreät arvot, kestävä kehitys, cleantech ja resurssitehokkuus saivat kannatusta. Myös korjausrakentamisessa ja hyvinvointi- ja terveyspalveluissa nähtiin mahdollisuuksia.

Osa tilaisuuden esityksistä löytyy osoitteesta:

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti