Julkaisut
CoFi Publications in English >>
CoFin julkaisut suomeksi ja englanniksi:Meristö, T. & Laitinen, J. (2020) Digital innovations for elderly people – sustainable solutions for the future.  In: ISPIM Connects Bangkok: Partnering for an Innovative Community - Bangkok, Thailand, 1-4 March 2020. Eds. Iain Bitran; Steffen Conn; Chris Gernreich; Michelle Heber; K.R.E. Huizingh; Olga Kokshagina; Marko Torkkeli. LUT Scientific and Expertise Publications.
 
Meristö, T. & Laitinen, J. (2020) Työterveyshuollon tulevaisuusskenaarioita. Laurea julkaisut 133, Laurea-ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/333411

Manninen, A. & Meristö, T. (2019) Supporting SME Innovation, Growth and New Business Development by Regional Entrepreneurship Model. In Corpakis, D. & Ketikidis, P. (Eds.) Responsible Innovation and Entrepreneurship. The European Triplehelix Congress, Tessaloniki.

Laitinen, J. & Meristö, T. (2019) Developing Visionary Concepts for the Water Sector. In Vehmas, J. & Saarimaa, R. (Eds.) Energizing Futures – Sustainable Development and Energy in Transition. Proceedings of the Futures Conference 2018. Finland Futures Research Centre, University of Turku.

Meristö, T. & Laitinen, J. (2019) Lööpit vievät luovan alan tulevaisuuteen. Laurea Journal. E-julkaisu (4.9.2019). https://journal.laurea.fi/loopit-vievat-luovan-alan-tulevaisuuteen/

Meristö, T. & Manninen, A. (2019) TUTKA-toimintamalli alueellisen elinvoiman ja yritysten tulevaisuuden menestymisen turvaamiseksi. Laurea Journal. E-julkaisu (13.8.2019). https://journal.laurea.fi/tutka-toimintamalli-alueellisen-elinvoiman-ja-yritysten-tulevaisuuden-menestymisen-turvaamiseksi/

Laitinen, J. & Meristö, T. (2019) Innovation capabilities in creative industries for the futures needs. In Bitran, I., Conn, S., Gernreich, C., Heber, M., Huizingh, K.R.E., Kokshagina, O., Torkkeli, M. & Tynnhammar, M. (eds.) Proceedings of the ISPIM Florence 2019.

Ranta, L. & Meristö, T. & Laitinen, J. (2019) Työhyvinvointihaasteita ja ratkaisuja tehostetussa palveluasumisessa ja vuodeosastolla Lohjalla. Laurea Journal. E-julkaisu (19.6.2019). https://journal.laurea.fi/tyohyvinvointihaasteita-ja-ratkaisuja-tehostetussa-palveluasumisessa-ja-vuodeosastolla-lohjalla/

Meristö, T. & Laitinen, J. (2019) NAPPI-hanke saa erityisnuoret liikkeelle! Laurea Journal. E-julkaisu (4.4.2019). https://journal.laurea.fi/nappi-hanke-saa-erityisnuoret-liikkeelle/ 


Ranta, L. & Meristö, T. & Laitinen, J. (2019) Tulevaisuuden työympäristö haastaa työergonomian - Lohjan kotihoidon työntekijät ratkaisuja etsimässä. Laurea Journal. E-julkaisu (21.1.2019). https://journal.laurea.fi/tulevaisuuden-tyoymparisto-haastaa-tyoergonomian-lohjan-kotihoidon-tyontekijat-ratkaisuja-etsimassa/


Juvonen, S., Marjanen, P. & Meristö, T. (2018) (eds.) Learning by Developing 2.0 – Case Studies in Theory and Practice. Laurea Publications 101. Laurea-ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-502-3


Ranta, L. & Meristö, T. (2018) Well-Being Forum as an Enabler of the LbD Action Model on Laurea’s Lohja Campus. In Juvonen, S., Marjanen, P. & Meristö, T. (eds.) Learning by Developing 2.0 – Case Studies in Theory and Practice. Laurea Publications 101. Laurea-ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-502-3


Meristö, T. & Laitinen, J. (2018) Challenges of LbD in the CIRCLE Project. In Juvonen, S., Marjanen, P. & Meristö, T. (eds.) Learning by Developing 2.0 – Case Studies in Theory and Practice. Laurea Publications 101. Laurea-ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-502-3Meristö, T. (2018) Nuoret ja tulevaisuus: kuntien kanssa toteutettu yhteiskehittäminen Zet-hankkeessa. Teoksessa Kortesalmi, M. & Hirvikoski, T. (toim.) Tulevaisuus tehdään yhdessä kehittämällä – Teknologiaa ja osallistamista kuntien murroksessa. Laurea julkaisut 99. Laurea-ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-500-9Meristö, T., Ruoslahti, H. & Laitinen, J. (2018) ANTURA-opas aktivoi myönteistä vuorovaikutusta maahanmuuttajien ja suomalaisten välille Espoossa. Teoksessa Kortesalmi, M. & Hirvikoski, T. (toim.) Tulevaisuus tehdään yhdessä kehittämällä – Teknologiaa ja osallistamista kuntien murroksessa. Laurea julkaisut 99. Laurea-ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-500-9Ylikoski T., Hirvikoski T., Koski M., Kuivalainen R., Lahtinen H., Majakulma A., Meristö T., Männikkö A., Poutanen M., (2018). Globaalisti kestävällä polulla : Kansainvälisen toiminnan tavoitteet ja toimenpiteet. , Laurea Julkaisut 97., Laurea-ammattikorkeakoulu. URN:NBN:fi-fe2018121951312Meristö, T. & Laitinen, J. (2018) Digital Innovations – Opportunity to Elderly People? In Bitran, I., Conn, S., Huizingh, K.R.E., Kokshagina, O., Torkkeli, M. & Tynnhammar, M. (eds.) Proceedings of the ISPIM Fukuoka 2018.
 

Meristö, T. & Laitinen, J. (2018) Tiekartta suomalaisen vesihuollon tulevaisuuteen. Laurea Journal. E-julkaisu (10.12.2018) https://journal.laurea.fi/tiekartta-suomalaisen-vesihuollon-tulevaisuuteen/

Ruoslahti, H., Meristö, T. & Laitinen, J. (2018) ANTURA-opas aktivoi myönteistä vuorovaikutusta maahanmuuttajien ja suomalaisten välille Espoossa. Teoksessa: Kortesalmi, M. & Hirvikoski, T. (2018) Tulevaisuus tehdään yhdessä kehittämällä – Teknologiaa ja osallistamista kuntien murroksessa. Laurea Julkaisut 99. http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/154773/Laurea%20Julkaisut%2099.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Meristö, T. & Laitinen, J. (2018) Mikroyrittäjän hyvinvointi ja tulevaisuus. Laurea Journal. E-julkaisu (

Meristö, T., Laitinen, J. & Tenhunen, L. (2018) Vesiliiketoiminta vuoteen 2037 – tulevaisuuden innovaatiot kehiin! Vesitalous 5/2018.


Meristö, T. (2018) Tulevaisuuden ennakoinnista uutta puhtia kehittämiseen. Laurea Journal. E-julkaisu (31.8.2018). https://journal.laurea.fi/tulevaisuuden-ennakoinnista-uutta-puhtia-kehittamiseen/

Weck, M., Meristö, T. & Helander, N. (2018) ACTIVE DIGIAGE? Desirable Futures for Ageing People. In Li, H., Pálsdóttir, Á., Trill, R., Suomi, R. & Amelina, Y. (eds.) Proceedings of the 7th International Conference, WIS 2018, Turku, Finland, August 27-29, 2018

Laitinen, J. & Meristö, T. (2018) Managing Innovation in Occupational Health Care System for the Future. In Bitran, I., Conn, S., Huizingh, K.R.E., Kokshagina, O., Torkkeli, M. & Tynnhammar, M. (eds.) Proceedings of the XXIX ISPIM Innovation Conference, June 17-20, Stockholm, Sweden ISPIM 2018.


Meristö, T. & Laitinen, J. (2018) Pienistä puroista syntyy iso virta? Vesihuollon tulevaisuuden haasteista ja mahdollisuuksista. Futura 1/2018. Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry. 

Meristö, T. & Laitinen, J. (2018) Global Water Ecosystem – Past, Present, Future? Saarimaa, R. & Wilenius, M. (eds.) Proceedings of the Conference “Futures of a Complex World”, 12–13 June 2017, Turku, Finland. Finland Futures Research Centre, University of Turku.


Meristö, T. & Laitinen, J. (2018) Työterveyshuollon tulevaisuuden skenaariot TYÖKE-hankkeessa. Finnish Journal of eHealth and eWelfare (Vol 10, Nr 2-3). Sosiaali- ja terveyshuollon tietojenkäsittely-yhdistys, 2018.Laitinen, J. & Meristö, T.  (2018) Rome Was Not Built In One Day: Future-Oriented Regional Development Towards Energy-Efficient Residential Areas. In: Virdi, K. & Tenhunen, L. (eds.) Proceedings of the METNET Seminar 2017 in Cottbus.


Meristö, T. & Laitinen, J. (2018) All Roads Lead to Rome? Vision-Based Scenario Evaluation concerning Sustainable Residential Areas. In Virdi, K. & Tenhunen, L. (eds.) Proceedings of the METNET Seminar 2017 in Cottbus.


Laitinen, J. & Meristö, T. (2017) Cleantech-osaamisen kärjet ja toimijat Lohjan seudulla nyt ja tulevaisuudessa. Julkaisussa: Vanhamäki, S. & Korpijaakko, E. (toim.) Näkökulmia energiatehokkuuteen ja tulevaisuuden asuinalueisiin - ELLI-hankkeen tuloksia. Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 30. LAMK.


Meristö, T. & Laitinen, J. (2017) Utopiaa ja realismia: skenaariotarkastelu tulevaisuuden energiatehokkaista asuinalueista. Julkaisussa: Vanhamäki, S. & Korpijaakko, E. (toim.) Näkökulmia energiatehokkuuteen ja tulevaisuuden asuinalueisiin - ELLI-hankkeen tuloksia. Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 30. LAMK.


Meristö, T. & Laitinen, J. (2017) Sustainable Innovations for the Blue Economy”. In the Proceedings of the 2017 ISPIM Innovation Conference: Composing the Innovation Symphony (Vienna, Austria on 18-21 June 2017). Editors: I. Bitran; S. Conn; K.R.E. Huizingh; O. Kokshagina; M. Torkkeli; M. Tynnhammar. LUT Scientific and Expertise Publications–Reports, ISSN-L 2243-3384, ISSN 2243-3384, No. 65 ISBN 978-952-335-021-2.

Tuohimaa, H., Kankainen, V., Pirilä, M., Meristö, T.,Laitinen, J., Lemström, U., Ilkkala, V., Roihuvuo, J., Pykälä-aho, M. (2017) Reptilian Overlords –osallistavaa pelinkehitystä ZET-hankkeessa. Laurea Julkaisut 78.

Tuohimaa, H., Kankainen, V., Lemström, U., Meristö, T.(2017) Reptilian Overlords –peli keskustelun avaajana nuoren ja aikuisen kohtaamisissa. Ohjeistus Reptilian Overslords –pelin hyödyntämiseen. Laurea.


Meristö, T. & Kantola, T. (2017) Lastensuojelun tulevaisuudet? Case Porvoon polku ennakoivaan virtuaali-skenaarioon. Scientific paper in Finnish Journal of eHealth and eWelfare. Vol. 9 No.2-3. pp. 194-202.

Kantola, T., Pöyry-Lassila, P. & Meristö, T. (2017) Sote-tieto ekosysteemissä: Morfeus-näkymät asiakaslähtöisen yhteistyön ja palveluohjauksen työkaluina. Other papers in Finnish Journal of eHealth and eWelfare. Vol. 9 No.2-3. pp. 241-250.

Kantola, T. & Meristö, T. (2017). Research and Development Activity as a Source for Inspirational Learning). Paper presented for the OLKC 2017 Conference - Organizational Learning, Knowledge and Capabilities: Inspirational Learning. In Valladolid, Spain. 26-28 April, 2017.

Meristö, T. & Kantola, T. (2016). Worry Management - a Future-Oriented Management Innovation of Wellbeing Services. Paper presented by T. Meristö for the 2016 ISPIM Innovation Summit. Kuala Lumpur, Malaysia, 4-7 December 2016.


Meristö, T., Kantola, T., & Lankinen-Lifländer, M. (2016). Smart Tools and Service Opportunities for Child Protection Ecosystem in the Future. Case Family View. The paper presented by T. Meristö in RESER 2016 Conference in Naples, Italy, September 2016. The paper is published in RESER Conference Proceedings.

Pöyry-Lassila, P., Kantola, T., Noso, M., Pohjonen, S., Meristö, T. & Lankinen-Lifländer, M. (2016). Co-creating Well-being Services in Ecosystems: Two Case Studies. Paper presented by T. Kantola in RESER 2016 Conference in Naples, in September 2016. The paper is published in RESER Conference Proceedings.

Meristö, T. & Laitinen, J. (2016): Cleantech Business Opportunities in the Future. Proceedings of the METNET Seminar 2016 in Castellón.

Laitinen, J. & Meristö, T. (2016) Applying Visionary Concept Design to Energy Efficient Residential Areas. Proceedings of the METNET Seminar 2016 in Castellón.

Meristö, T. & Laitinen, J. (2016) Nuoret ja tulevaisuus – Länsi-Uusimaan alueen nuorten tulevaisuusunelmia. Futura 1/2016, s. 60-72. Tulevaisuuden tutkimuksen seura, Helsinki.


Tuohimaa, H., Kankainen V., Meristö T., Laitinen J. (2016). Participative Game Design in the Zet Project – Engaging the Youth to Enhance Wellbeing. In Li, H., Nykänen, P., Suomi, R. Wickramasinghe, N., Widén, G., Zhan, M. (Eds.). Building Sustainable Health Ecosystems. The Communications in Computer and Information Science. Volume 636, 126-135.

Kuhmonen, A., Pirilä M., Ranta L. & Tuohimaa H. (toim.) (2016): Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta oppimisympäristönä ammattikorkeakouluissa: Kehittämässä valmennusta ja valmentamassa kehittämistä. Laurea julkaisut 63.

Kivelä, Susanna, Meristö, Tarja, Tuohimaa, Hanna (2016): Skenaarioiden suodatinmalli kylien tulevaisuuksien tarkastelussa. Futura 1/2016; 55-63.

Meristö, T. & Laitinen, J. 2015. Resource-wise Solutions – A Key to Succesful Future Business. In: Virdi, K. & Tenhunen, L. (eds.).  Proceedings of the METNET Seminar 2015 in Budapest. HAMKin julkaisuja 15/2015. HAMK University of Applied Sciences, Hämeenlinna, Finland.https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/102452/HAMK_Metnet_Budapest_2015_ebook.pdf?sequence=1

Meristö, T., Jänis, R., & Laitinen, J. 2015. REFER – energiatehokkuudella ja asuinaluekohtaisella energiantuotannolla lisää cleantech-liiketoimintaa. Teoksessa: Ulla Kotonen (toim.). FUAS-liittouman tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta - FUAS TKI-toiminnan suunta 2020. Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 10. Lahti University of Applied Sciences, Lahti 2015.http://www.fuas.fi/fuas/Raportit/Documents/FUAS_tki_toiminta.pdf

Montonen, N., Tuohimaa, H., Ranta, L. & Luoto, M. 2015. Student projects for health promotion in the primary health care sector – the design process of a self care station. In Rotschedl, J & Cermakova K (eds.): Proceedings of the 20th International Academic Conference  in Madrid, Spain 6th-9th October 2015. 290-301. International Institute of Social and Economic Sciences (IISES), Prague.

Tuohimaa, H., Ranta, L. & Meristö, T. 2015. Wellbeing Service Innovations – a Collaborative Case Study in Finland. In Proceedinst of The XXVI ISPIM Innovation Conference held in Budapest (Hungary) on 14 June to 17 June 2015. Editors: Huizingh Eelko, Torkkeli Marko, Conn Steffen, and Bitran Iain. LUT Scientific and Expertise Publications 40. Tutkimusraportit – Research Reports, ISSN-L 2243-3376, ISSN 2243-3376. ISBN 978-952-265-779-4

Kettunen, J.. Meristö, T. & Laitinen, J. 2015 . Bioenergy Scenarios 2033 – a Platform for the Innovation. In Proceedings of The XXVI ISPIM Innovation Conference held in Budapest (Hungary) on 14 June to 17 June 2015. Editors: Huizingh Eelko, Torkkeli Marko, Conn Steffen, and Bitran Iain. LUT Scientific and Expertise Publications 40. Tutkimusraportit – Research Reports, ISSN-L 2243-3376, ISSN 2243-3376. ISBN 978-952-265-779-4.

Meristö, T. & Laitinen, J. 2015. Future Skill Profiles – a Key to Renew Marine Industry. In Proceedings of The XXVI ISPIM Innovation Conference held in Budapest (Hungary) on 14 June to 17 June 2015. Editors: Huizingh Eelko, Torkkeli Marko, Conn Steffen, and Bitran Iain. LUT Scientific and Expertise Publications 40. Tutkimusraportit – Research Reports, ISSN-L 2243-3376, ISSN 2243-3376. ISBN 978-952-265-779-4.

Kettunen, J. & Meristö, T. 2014. Quo Vadis Bioenergia? BEST Bioenergiaskenaariot 2033. Cleen BEST raportti. ISBN 978-952-5947-63-2.

Kettunen, J. & Meristö, T. 2014. Quo Vadis Bioenergia? Taustaraportti. Laurea-ammattikorkeakoulu. ISBN: 978-952-5947-66-3

Tuohimaa, H. & Pirilä, M. (toim.) 2014. Askeleita hyvinvointipolulla. Laurea-ammattikorkeakoulu.

Meristö, T. & Laitinen, J. 2014. Kestävän liiketoiminnan mahdollisuudet Länsi-Uudellamaalla - nykytila ja tulevaisuuden näkymiä. Lohja: Novago Yrityskehitys.

Meristö, T. & Tuohimaa, H. 2014. Ennakoiva ote monitoimijaiseen yhteistyöhön ammatillisessa koulutuksessa. Teoksessa: Helander, J. (toim.) YHDESSÄ: osallisuutta, tekoja ja unelmia. Hämeenlinna: Hämeen ammattikorkeakoulu, 101-116.
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/80896/HAMK_YHDESSA_2014_ekirja.pdf?sequence=1

Ahonen, O., Meristö, T., Ranta, L. & Tuohimaa, H. 2014. Project as a patchwork quilt - from study units to regional development. Teoksessa: Raij, K. (toim.) Learning by Developing Action Model. Vantaa: Laurea-ammattikorkeakoulu.


Meristö, T., Laitinen, J. & Tuohimaa, H. 2014. Retrospective Innovation Concept Design - Novel Idea Generation and Implementation. Teoksessa: Huizingh, K.R.E, Conn, S. Torkkeli, M. & Bitran, I. (toim.) The Proceedings of the 2014 ISPIM Asia-Pacific Innovation Forum.

Meristö, T. & Laitinen, J. 2014. From Triple Helix Towards InnoHub Network in Practice: Developing Sustainable Solutions for Tomorrow and Applying Them Today. Teoksessa: Meerman, A. & Kliewe, T. (toim.) UIIN Good Practice Series 2014 – Fostering University-Industry Relationships, Entrepreneurial Universities and Collaborative Innovation. University Industry Innovation Network. 331-340. http://www.uiin.org/index/downloaddlreportbook/id/305

Kettunen, J. & Meristö, T. 2014. Futuresso - The Radar to Alternative Coffee Scenarios. Paulig's Coffee Scenarios 2013-2033. Gustav Paulig.

Tuohimaa, H. 2014. In search of an empowering and motivating personal wellbeing pathway for Finnish heart patients. SpringerPlus 2014, 3:475.  http://www.springerplus.com/content/3/1/475

Meristö, T. & Laitinen, J. 2014. Renewing Society, Business and Competences for the Future in Sustainable Way. Teoksessa: Rotschedl , J. & Čermáková, K. (toim.) Proceedings of the 13th International Academic Conference in Antibes, France,  15 - 18 September 2014. International Institute of Social and Economic Sciences (IISES), 316-329.http://www.iises.net/proceedings/13th-international-academic-conference-antibes/table-of-content?cid=8&iid=44&rid=2635

Tuohimaa, H., Rajalahti, E., Makkonen, A., Ranta, L., Lemström, U. & Peippo, A. 2014. Local Pilots, Virtual Tools. Experiments of Health Promotive and Inclusive Services in Different Settings in the Western Uusimaa Region. Teoksessa: Saranto, K., Castrén, M., Kuusela, T., Hyrynsalmi, S. and Ojala S. (toim.) Safe and Secure Cities. 5th international Conference on Well-Being in the Information Society WIS 2014 Turku, Finland, August 18-20, 2014 . Communications in Computer and Information Science 450.

Meristö, T., Laitinen, J. & Ahola, A. 2014. Future Sustainable Innovations – a Competitive Advantage or a Must? Teoksessa: Proceedings of The XXV ISPIM Conference 2014 Dublin, Ireland - 8-11 June 2014 - ISBN 978-952-265-591-2. 

Manninen, A., Laitinen, J. & Meristö, T. 2014. Tulevaisuuden muutosvoimat ja niiden vaikutus osaamiseen teknologia-alalla 2025. Laurea-ammattikorkeakoulu.

Meristö, T., Laitinen, J. & Manninen, A. 2014 Kestävä tulevaisuus syntyy systemaattisesta ennakoinnista  - teknologiateollisuuden ja turvallisuusklusterin tulevaisuuden haasteet, mahdollisuudet ja osaamistarpeet. Teoksessa: Tenhunen, L. & Niittymäki, S. (toim.) Yhteistyöllä menestykseen. Boat-hankkeen tulosraportti. Hämeen ammattikorkeakoulu.

Ranta, L., Tuohimaa, H. & Pirilä, M. (toim.) 2014. Elämänkaaren mittaista hyvinvointia Vihdin ja Karkkilan alueella. Laurea-ammattikorkeakoulu.

Tuohimaa, H. & Pirilä, M. (toim.) 2014. Repullinen hyvinvointia - kataloogi Laurean Pumppu-osahankkeen tuloksista Länsi-Uudellamaalla 2011-2014. Laurea-ammattikorkeakoulu.

Manninen, A., Meristö, T. & Laitinen J. 2014. Tulevaisuus turvassa! Tulevaisuuden muutosvoimat ja niiden vaikutus turvallisuusalaan ja sen osaamistarpeisiin. Laurea-ammattikorkeakoulu.

Meristö, T. & Laitinen, J. 2014. Sustainability as a Business Opportunity Today and Tomorrow: Triple Helix Perspective. In: Proceedings of The METNET Seminar 2013 in Luleå. HAMKin julkaisuja 1/2014. HAMK University of Applied Sciences, Hämeenlinna, Finland.

Tuohimaa, H., Ahonen, O., Rajalahti, E. & Meristö, T. 2014. E-health solutions as an opportunity for empowering responsibility. Interdisciplinary Studies Journal 3(4): 315-319. 

Tuohimaa, H. & Meristö, T. 2014. Ennakoiva ote tulevaisuuden hyvinvointipalveluiden kehittämiseen. Teoksessa: Anttila, M. & Willner, H. 2014. Ihminen kehittämisen keskiössä. Näkökulmia kansalaislähtöisyyteen, monituottajuuteen ja hyvinvointialan rakenteiden kehittämiseen. Hämeenlinna.

Tuohimaa, H. & Ranta, L. 2014. Well-being services in collaboration for senior citizens. Interdisciplinary Studies Journal 3(4): 104-114.

Meristö, T., Bergman, J. & Laitinen, J. 2013. Future energy scenarios - locally from local sources. Teoksessa: Role of Higher Education Institutions in Society: Challenges, Tendencies and Perspectives, Nr. 1(2). Alytus, 165-173. 

Tuohimaa, H., Meristö, T. & Pirilä, M. (toim.) 2013. Häiriö polulla — NV-perheiden hyvinvointipolun nykytilanne ja haasteet Länsi-Uudellamaalla. Laurea-ammattikorkeakoulu.

Meristö, T. 2013 Yritysten planetaarinen vastuu ja sen kehittyminen yrityskentässä. Futura 2/2013, 48-51.

Santonen, T.,  Meristö, T. & Laitinen, J. 2013. Future Innovations for Independent Living: Defining New Competences and Professions. Teoksessa: Proceedings of The XXIV ISPIM Conference – Innovating in Global Markets: Challenges for Sustainable Growth in Helsinki, Finland on 16-19 June 2013. ISBN 978-952-265-421-2.

Meristö, T., Laitinen, J. & Manninen, A. 2013. Preconditions for Future-Orientated Innovations in the Security-Field. Teoksessa: Proceedings of The XXIV ISPIM Conference – Innovating in Global Markets: Challenges for Sustainable Growth in Helsinki, Finland on 16-19 June 2013, ISBN 978-952-265-421-2.

Laitinen, J., Meristö, T. & Manninen, A. 2013. Alueellinen ennakointi osana pk-yrityksen innovaatioprosessia. Teoksessa: Tenhunen, L. & Niittymäki, S. (toim.) ROCKET-hankkeen loppuraportti, osio 1. HAMKin julkaisuja 2/2013, s. 34-38, ISSN 1795-4231, ISBN 978-951-784-603-5, Hämeen ammattikorkeakoulu, Hämeenlinna, Suomi, huhtikuu 2013 (e-julkaisu: ISSN 1795-424X, ISBN 978-951-784-602-8 (PDF), HAMK e-julkaisuja 5/2013)  

Meristö, T., Laitinen, J. & Manninen, A. 2013. Roadmap pk-yrityksen kansainvälistymisen apuna. Teoksessa: Tenhunen, L. & Niittymäki, S. (toim.) ROCKET-hankkeen loppuraportti, osio 1. HAMKin julkaisuja 2/2013, s. 92-98, ISSN 1795-4231, ISBN 978-951-784-603-5, Hämeen ammattikorkeakoulu, Hämeenlinna, Suomi, huhtikuu 2013 (e-julkaisu: ISSN 1795-424X, ISBN 978-951-784-602-8 (PDF), HAMK e-julkaisuja 5/2013)

Rajalahti, E., Tuohimaa, H. & Meristö T. 2013. Pärjäin –tiennäyttäjä kansalaisen hyvinvointipolulla. Finnish Journal of eHealth and eWelfare 5(2-3): 128-136.

Tuohimaa, H. 2013. Responsibility for Health and Wellbeing – Looking Forward. Teoksessa: Id.net-conference in Prague 18.-20.5.2013.http://www.inter-disciplinary.net/probing-the-boundaries/wp-content/uploads/2013/04/hannarlpaper.pdf


Tuohimaa, H., Ahonen, O., Rajalahti, E. & Meristö, T. 2013. E-health solutions as an opportunity for empowering responsibility. Teoksessa: Proceedings of Acendio conference held in Dublin 22-23 March 2013.

Laitinen, J., Meristö, T. &  Tuohimaa, H. (toim.). 2013. Hyvinvoinnin ja turvallisuuden tulevaisuuden osaaminen maakunnissa itsenäisen kotona selviytymisen näkökulmasta - ForeMassi2025-skenaarioraportti II. Laurea-ammattikorkeakoulu.

Meristö, T., Manninen, A. & Laitinen, J. 2012. Foresight in Practice – Methodological Lessons from Business in the Field of Technology Industry. Teoksessa: Problemy Eksploatacji – Maintenance Problems 4/2012 (87), pp. 129 – 137, Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute (ITaE – PIB), Radom, Poland. ISSN 1232-9312.

Meristö, T., Laitinen, J. & Tuohimaa, H. 2012. Scenario Filter Model as an Innovation Catalyst. The Proceedings of the 5th ISPIM Innovation Symposium, Seoul, Korea - 9-12 December 2012. ISBN 978-952-265-317-8.

Manninen, A., Meristö, T. & Laitinen, J. 2012. Transforming Safety and Security Field - Future Competence. Proceedings of the METNET Seminar 2012 in Izmir : Metnet Annual Seminar in Izmir, Turkey, on 10 – 11 October 2012.

Laitinen, J., Meristö, T. & Manninen, A. 2012. Combining regional foresight systems to SMEs’ innovation process model. Teoksessa: The Proceedings of The XXIII ISPIM Conference 2012 Barcelona, Spain - 17-20 June 2012.

Manninen, A., Meristö T. & Laitinen, J. 2012. Regional FutureWatch – a Framework to Renew SMEs´ Competitive Advantage for the Future. 5th International Confrence for Entrepreneurship Innovation and Regional developmentt ICEIRD 2012, Sofia 1-2 June.

Meristö, T., Tuohimaa, H., Laitinen, J. & Pirilä, M. 2012. Hyvinvointi- ja turvallisuusalan osaamisen tulevaisuus itsenäisen kotona-asumisen näkökulmasta. ForeMassi2025-skenaarioraportti. Vantaa: Laurea-ammattikorkeakoulu.

Tuohimaa, H., Rajalahti, E. & Meristö, T. 2012. Hyvinvoinnin pitkospuut - Lähtökohdat kansalaisen saumattoman hyvinvointipolun kehitystyölle. Vantaa: Laurea-ammattikorkeakoulu.

Meristö, T & Laitinen J. 2011.  Meriteollisuuden osaamisen ennakointi, Merios -hankkeen osaraportti CoFin työosuudesta. Turku: CoFi.


Manninen, A., Laitinen, J. & Meristö, T. 2011. How to Support Innovation Process of SMEs in Metals Industry and Mechanical Engineering. Teoksessa: The Proceeding of 6th European Conference for Innovation and Entrepereneurship, ECIE 2011, Aberdeen 15-16 September.

Tuohimaa, H., Haapola, L, Kauppi, P., Kettunen, J., Kivelä, S., Laitinen, J., &
Meristö, T. 2011. Tulevaisuuden kestävä yhdyskunta loppuraportti. Turku: CoFi.

Meristö, T., Haapola, L., Kauppi, P., Kettunen, J., Kivelä, S., Laitinen, J., &
Tuohimaa, H. 2011. Tulevaisuuden kestävä yhdyskunta loppuraportin liiteraportti Länsi-Uusimaa. Turku: CoFi.

Haapola, L. 2011. Tulevaisuuden kestävä yhdyskunta loppuraportin liiteraportti benchmarking. Turku: CoFi.

Tuohimaa, H., Haapola, L., Kivelä, S. & Meristö, T. 2011. Tulevaisuuden kestävä yhdyskunta loppuraportin liiteraportti toimijat. Turku: CoFi.

Tuohimaa, H., Meristö, T., Kettunen, J. & Laitinen, J. 2011. Sustainable Community Scenarios – A Challenge for Innovation Management in the Public Sector. Proceedings of the XXII ISPIM Conference, 12-15 June 2011, Hamburg, Germany.

Manninen, A., Meristö, T. & Laitinen, J. 2011. Verkotu ja virkisty – Pk-yrityksen näkökulmia tulevaisuuden liiketoiminnan uudistamiseksi. Turku: CoFi.

Muukkonen P., Nurminen M., Meristö T. & Tuohimaa H. 2010. Pärjäin. OmaHyvinvointi-hankkeen loppuraportti. Turku.

Tuohimaa, H & Meristö, T. 2010. Pärjäin-skenaariot. Tulevaisuustarkastelu kansalaisen hyvinvoinnin apuvälineen konseptoinnissa. Turku.

Kettunen, J & Meristö T. (toim.) 2010. Seitsemän tarinaa ennovaatiosta - rohkea uudistaa ennakoiden.  Helsinki: Teknologiainfo Teknova.

Meristö T., Leppimäki S., Laitinen J. & Tuohimaa H. 2009. Scenario Filter Model: The framework to generate scenarios and select visionary concepts for development. ISPIM conference proceedings.

Meristö T., Tuohimaa H., Leppimäki S. & Laitinen J. 2009. Alternative Futures of Proactive Tools for a Citizen's Own Wellbeing. Teoksessa: Saranto, P., Brennan, F., Park, H-A., Tallberg, M. & Ensio, A. (toim.) Connecting Health and Humans:  Proceedings of NI2009 / the 10th International Congress on Nursing Informatics.

Nurminen M., Meristö T. & Tuohimaa H. (toim.) 2009. Pärjäin - Navigaattori kansalaisen asiointitarpeisiin. Omahyvinvointi-hankkeen II väliraportti. Turku.

Meristö, T. & Laitinen, J. (toim.) 2009. INNORISK: The Fountain of New Business Creation. Turku: CoFi.

Nurminen M. & Meristö T. (toim.) 2009. OmaHyvinvointi-hanke. Väliraportti I - Pärjäin kansalaisen käyttöön? Turku.

Meristö, T. & al. 2008. Innovaatiot liiketoiminnan uudistajana: Yrityskokemuksia eri toimialoilta ja erikokoisista yrityksistä toimintamallin kehittämiseksi. Innorisk väliraportti II. Turku: CoFi.

Meristö, T., Leppimäki, S., Laitinen, J. & Tuohimaa, H. 2008. Tulevaisuuden osaamistarpeet teknologiateollisuudessa. Yhteenvetoraportti toimialakohtaisista yrityskyselyistä. Teknologiateollisuus.

Meristö, T. 2008. Länsi-Uudenmaan hyvinvointiklusterin tulevaisuus ja strategiat. Länsi-Uudenmaan yrityskeskus/AKO Länsi-Uusimaa. Verkkojulkaisu.

Laitinen, J., Leppimäki, S., Meristö, T. & Tuohimaa, H. 2008. Future Driven Innovation Process Model: Case South America as a Future Business Environment. Teoksessa: Torkkeli, M., Conn, S. &  Bitran, I. (toim). 2008 Proceedings of the XIX ISPIM Annual Conference, Open Innovation: Creating Products and Services through Collaboration, Tours, France. 15-18.6.2008.

Leppimäki, S., Laitinen, J., Meristö, T., Tuohimaa, H. 2008. Visionary Concept: Combining Scenario Methodology With Concept Development. Teoksessa: Wagner, C. (toim.) Seeing the Future Through New Eyes. World Future Society.

Meristö, T., Molarius, R., Leppimäki, S., Laitinen, J. & Tuohimaa, H. 2008. Laadukas SWOT. Työkalu pk-yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi. CoFi.

Laitinen, J., Meristö, T., Tuohimaa, H. & Leppimäki, S. 2007. Tulevaisuuden osaamistarpeet metallienjalostusyrityksissä. CoFi.

Tuohimaa, H., Meristö, T., Laitinen J. & Leppimäki S. 2007. Tulevaisuuden osaamistarpeet elektroniikka- ja sähköteollisuusyrityksissä. CoFi. 

Leppimäki S, Meristö, T., Tuohimaa, H & Laitinen J. 2007. Tulevaisuuden osaamistarpeet tietotekniikkayrityksissä. CoFi

Haanila, T., Meristö, T., Leppimäki, S., Laitinen, J. & Kettunen, J. 2007. Research report. South America as a Future Business Environment. CoFi. Verkkojulkaisu.

Meristö, T., Kettunen, J., Leppimäki, S. & Laitinen, J. 2007. Competitive Advantage Through Market-Oriented Innovation Process Applying the Scenario Approach to Create Radical Innovations. Teoksessa: Torkkeli, M., Conn, S., Bitran, I. (toim). The XVIII ISPIM Annual Conference: Innovation for Growth – The Challenges for East and West, International Society for Professional Innovation Management. Warsaw, Poland.   17-20.6. 2007. ISBN 978-952-214-388-4.

Leppimäki, S., Meristö, T., Laitinen, J. & Tuohimaa, H. 2007. Pk-yritys uudistuu ja konseptoi skenaarioiden avulla. Teoksessa: Ei yksin innovaatioita. Monialainen tiimityöskentely Mutema-projektissa. Kouvola.

Meristö, T. & Kettunen, J. 2007. Pakkausskenaariot. Haasteita ja mahdollisuuksia pakkausliiketoiminnan pitkän aikavälin menestyksellisen kehittämisen turvaamiseksi. Tekes, Teknologiakatsaus 215/2007.

Meristö, T. & Kettunen, J. 2007. Uskalikot tekevät tulevaisuutta. Radikaalivaihtoehtoja hymistelyn sijaan. Kemianteollisuuden tulevaisuuslinjaus 2021. Helsinki: Kemianteollisuus ry.

Leppimäki, S. & Meristö, T. 2007. Tulevaisuus haastaa osaajat. Kone- ja metallituoteteollisuuden näkemyksiä alan kehittämistarpeista Suomessa ja maailmalla vuoteen 2020. Teknologiateollisuus ry.

Meristö, T., Leppimäki, S., Laitinen, J., Paasi, J., Valkokari P., Maijala, P., Toivonen, S., Luoma, T. & Molarius R. 2006. Tulevaisuuden epävarmuuden hallinta liiketoimintavetoisessa innovaatioprosessissa. Turku: CoFi.

Meristö, T., Kettunen, J. & Laitinen, J. 2006. Etelä-Pirkanmaan tulevaisuuden skenaariot. Elämän eväänä yrittäjyys. Valkeakosken Seudun Kehitys.

Meristö, T., Kettunen, J., Laitinen, J. & Tuohimaa H. 2006. Suupohjan tulevaisuustalkoot. Skenaariot 2020. Loppuraportti. Turku.

Meristö, T., Järvinen, J., Kettunen, J. & Nieminen, M. 2005. Porotalouden tulevaisuus (Loppuraportti). Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. 

Laitinen, J., Honkanen, A., Kettunen, J. Koskela, J. & Meristö, T. 2005. Kalatalouden tulevaisuus (Loppuraportti). Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.

Kokkonen V., Kuuva M., Leppimäki S., Lähteinen V., Meristö T., Piira S. & Sääskilahti, M. 2005. Visioiva tuotekonseptointi - Työkalu tutkimus- ja kehitystoiminnan ohjaamiseen. Teknologiateollisuus ry:n julkaisuja 4/2005.

Meristö, T. 2005. Haastajat voittavat! Teknologiateollisuuden pitkän aikavälin kasvun avaimet. Teknologiateollisuus.

Leppimäki, S., Meristö, T., Peltola, P. & Bergman, J.-P. 2004. Tulevaisuuden ennakointi konseptoinnin tukena. Teoksessa: Keinonen, T. & Jääskö, V. Tuotekonseptointi. Teknologiateollisuuden julkaisuja nro 12 /2003.

Meristö, T. & al. 2004. Tulevaisuuden palveleva kiinteistöliiketoiminta. Rembrand Foresight 2004. CoFi Report No 2/2004.

Manninen A. & Meristö, T. 2004. Tulevaisuuden ICT-osaaminen - yritysten ja yksilöiden strateginen haaste. CoFi.

Leppimäki, S., Tammi, M. & Meristö, T. 2004. Professional skills in the ICT industry. Teoksessa: Proceedings of  The 12th European Conference on Information Systems ECIS. 14-16.6.2004. Turku, Finland.

Meristö, T., Järvinen, J., Kettunen, J. & Nieminen, M. 2004. Porotalouden tulevaisuus: keitä olemme ja mitä meille kuuluu. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kala- ja riistaraportteja 298.

Meristö, T., Järvinen, J., Kettunen, J. & Nieminen, Mauri. 2004. Porotalouden tulevaisuus: mitkä ovat mahdolliset maailmat? Skenaarioluonnosten esittely. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kala- ja riistaraportteja 315.

Laitinen, J., Honkanen, A., Kettunen, J., Koskela, J. & Meristö, T. 2004. Kalatalouden tulevaisuus: Keitä olemme ja mitä meille kuuluu? Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kala- ja riistaraportteja 331.

Peltola, P. 2003. Globaalit skenaariot, Eurooppa skenaariot sekä globaaleja skenaarioita Aasian näkökulmasta, TEKES, MASINA-ohjelma, Tutti-projekti, Työraportti. Cofi.

Meristö, T. & Tammi, M. 2003. Tulevaisuuden haasteet. Näkökulmia Suomen teknologiapolitiikan tueksi. UIDESS-hankkeen loppuraportti. CoFi.

Meristö, T., Leppimäki, S. & Tammi, M. 2002. Future Skills in the Finnish ICT Sector. Teoksessa: Competing perspectives of small business and entrepreneurship : the Institute for Small Business Affairs 25th ISBA national small firms policy and research conference: conference proceedings. ISBN 1 901177 97 1.

Meristö, T., Leppimäki, S. & Tammi, M. 2002. ICT-osaaminen 2010. Tietoteollisuuden ja digitaalisen viestinnän osaamisen ennakointi. CoFi.

Peltola, P., Meristö, T., Tammi, M. & Karjalainen, J. 2001. Pro Metalli Varsinais-Suomi. Nuorison asenteet ja odotukset työelämältä. CoFi.

Meristö, T. & Karjalainen, J. 2001. Kone 2015. Visiot ja skenaariot teknologiaohjelman valmistelun tueksi. Loppuraportti. CoFi.

Leppimäki, S., Tammi, M. & Meristö, T. 2001. Muunnolla menestykseen? Tutkimus tietoteollisuuden muuntokoulutuksen toteutumisesta vuosina 1997-2001. Loppuraportti. CoFi.

Meristö, T. & Ahvenainen, M. 2001. Smart machines and systems 2010: arvo- ja teknologiaskenaariot 6/1999 - 5/2001. Loppuraportti. CoFi.

Meristö, T., Karjalainen, J., Ahvenainen, M. & Leppimäki, S. 2001. Values and Technology Scenarios in the Context of Strategic Planning. Teoksessa: Smart Machines and Systems: Recent Advances in Mechatronics in Finland. Teknillisen korkeakoulun koneensuunnittelun julkaisuja 1/2001, ISBN 951-22-5312-7.