Hankkeet

Hanketyöskentely on olennainen osa CoFin tutkijaryhmän toimintaa.  Meillä on kokemusta yhteistyöstä niin yksityisen kuin julkisenkin sektorin kumppanien ja verkostojen kanssa monella eri toimialalla. Opiskelijat ovat mukana tutkimustemme toteutuksessa aina kuin mahdollista.

Käynnissä olevat hankkeetTutka 
Tutka-hankkeessa edistetään pk-yritysten kasvumahdollisuuksia luomalla yritysten, kehittämisyhtiöiden ja ammattikorkeakoulun kanssa alueellinen verkottunut toimintamalli. Hankkeessa hyödynnetään palvelumuotoilua, tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä sekä digitaalisuutta. Laurea toimii hankkeen koordinaattorina ja osatoteuttajina ovat alueelliset kehittämisyhtiöt Keuke, Novago ja Posintra. 

EAKR-rahoitteisen hankkeen toteuttamisajankohta on 1.9.2018 - 31.12.2020.

www.tutkahanke.fi


Nappi - Erityistukea tarvitsevien nuorten terveyden edistäminen
Nappi-hankeen tavoitteena on edistää erityistä tukea tarvitsevien nuorten terveyttä ja hyvinvointia ja osallisuutta eri elämänalueilla mahdollistamalla heille liikunnallinen elämäntapa. Hanke järjestää Uudenmaan alueella eri liikuntalajeihin liittyviä tapahtumia ja kokeiluja erityistä tukea tarvitsevien nuorten liikunnallisen elämäntavan ja harrastustoiminnan tukemiseksi yhteistyössä järjestöjen, oppilaitosten ja asumisyksiköiden sekä kuntien vammaispalveluiden, koulutoimen, nuorisotoimen ja liikuntatoimen kanssa. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä tietoisuutta erityistä tukea tarvitsevien nuorten terveyden, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisestä. Hanke kehittää materiaaleja tuloksien levittämistä ja juurruttamista varten.

Nappi-hanke saa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta terveyden edistämisen määrärahasta. Toteutusaika on 1.1.2018 - 31.10.2020.
TYÖKE – Verkostoilla tehoa SOTEen, työkyvyn tukeen ja työikäisten terveyteen
Valtakunnallisen ESR-rahoitetun hankkeen tavoitteena on:
  1. rakentaa toiminnallinen integraatio työterveyshuollon ja muun sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntoutustoimijoiden kanssa osana SOTE muutosta
  2. kehittää työterveystoiminnan sisältöjä vastaamaan työelämän muuttuviin tarpeisiin ja terveydenhuollon muutokseen
Lisäksi tuotamme näkemyksellistä tulevaisuustietoa työterveyshuollosta tulevaisuuden tutkimuksen menetelmin.
Hankkeessa ovat mukana
• Helsingin yliopisto
• Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
• Laurea-ammattikorkeakoulu
• Itä-Suomen yliopisto
• Maakuntien toimijat


Muita hankkeita, jossa FuturesLab CoFi on osatoteuttajana

Voi hyvin -hankkeessa edistetään pienyrittäjien kokonaishyvinvointia. CoFi vastaa hankkeen FutuCamp-osiosta.

CityDrivers-hankeessa koulutetaan luovan alan osaajille palvelumuotoilua ja siihen liittyvää muuta osaamista. CoFi vastaa hankkeen ennakointikoulutuksen osiosta.

Tutustu myös jo päättyneisiin hankkeisiimme >>