torstai 13. joulukuuta 2018

Erityisen Liikunnallinen Elämäntapa -Hyvinvointifoorumi Laurean Lohjan kampuksella 15.11.2018

Laurean Lohjan kampuksella pidettiin 15.11.2018 jo perinteeksi muodostunut Hyvinvointifoorumi, joka kokoaa alueen hyvinvointitoimijoita niin yksityiseltä, julkiselta kuin kolmannelta sektoriltakin jakamaan kokemuksia ja etsimään yhdessä ratkaisuja asioihin, jotka askarruttavat mieltä. Tilaisuuden järjesti Laurea-ammattikorkeakoulun koordinoima NAPPI – hanke, jonka tavoitteena on erityistukea tarvitsevien nuorten terveyden edistäminen ja hyvinvointi. Hankkeelle on myönnetty Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta terveyden edistämisen määrärahasta vuosille 2018 - 2020. 

Hyvinvointifoorumin otsikko ”Erityisen Liikunnallinen Elämäntapa” suuntasi ajatukset eritystä tukea tarvitsevien nuorten liikunnallisen elämäntavan edistämiseen ja samalla osallisuuden lisäämiseen eri elämänalueilla mahdollistamalla liikunnallinen elämäntapa. Liikunta ajatellaan tässä laajasti ja se kattaa mm. arkiliikunnan ja kuntoilun, mutta myös erilaiset ohjatut liikuntaharrastukset yksilö- tai joukkuelajeissa. 

Nappi järjestää Uudenmaan alueella eri liikuntalajeihin liittyviä tapahtumia ja kokeiluja erityistä tukea tarvitsevien nuorten liikunnallisen elämäntavan ja harrastustoiminnan tukemiseksi yhteistyössä järjestöjen, oppilaitosten ja asumisyksiköiden sekä kuntien vammaispalveluiden ja koulutoimen kanssa. Lohjan ja Espoon kaupungit ovat mukana hankkeessa, samoin myös Kisakallion urheiluopisto, Hiidenseudun omaishoitajat ry, Länsi-Uudenmaan Neuris ry, Ammattiopisto Live (ent. Keskuspuiston ammattiopisto), Aurinkolinna ry, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö – KVPS, Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskus, Mahdollisuus Lapselle sekä Nummelan Palloseura NuPs, Tapiolan Honka ry ja Suomen Koripalloliitto ry. Suomen Vammaisurheilu ja – liikunta VAU ry on myös Nappi-hankkeen yhteistyökumppani. 

Hyvinvointifoorumi kokosi joukon innokkaita toimijoita Laureaan kuulemaan tuloksia ja suunnitelmia nuorten osallistumismahdollisuuksien lisäämiseksi. Jalavan erityiskoulun opettajat Laila Voutilainen ja Minna Lintuniemi Lohjan kaupungilta kertoivat Nappi-hankkeen puitteissa suunnitelluista ja syyskuussa aloitetuista erityisryhmien liikuntakerhotoiminnasta. Jalavan koululle on perustettu kaksi liikuntakerhoa, jotka kokoontuvat tiistai-iltapäivisin koulupäivän jälkeen. Koripalloliitto on järjestänyt maksuttoman erityisryhmien koripallo-ohjaajien viikonloppukoulutuksen liikuntakerhotoimintaan osallistuville yhteistyökumppaneille. Jalavan koulu on tehnyt yhteistyötä myös Laurean sairaanhoitajaopiskelijoiden kanssa, jotka esittelivät foorumissa Jalavan koulun oppilaille suunnittelemaansa Liikuntaseikkailua. Opiskelijat Liisa Malmi ja Linda Malm kertoivat erilaisista toiminnallisista aistiradoista, jotka toteutettiin sitten käytännössä lastenoikeuksien päivänä.


Varsinaisen tietopläjäyksen tarjosi VAUn edustaja Tiina Siivonen, joka esitteli heillä käynnissä olevaa Valtti-toimintaa. Valtti-henkilöt toimivat erityislasten ja -nuorten liikunnallisena personal trainer –tyyppisinä kavereina. Valteiksi koulutetaan opiskelijoita, jotka saavat toiminnastaan Valttina opintopisteitä, mutta toimivat muuten vapaaehtoispohjalta. Tilaisuudessa keskusteltiin, että Valtti-toiminta voisi olla hyvä ponnahduslauta Länsi-Uudenmaan alueelle suunnitellun Nappi-liikuntakummien rekrytoimiseen ja toiminnan aktivoimiseen laajemmallekin Uudellemaalle.  Seuraava Valtti-rekrytointi tulee olemaan maalis-huhtikuussa 2019, joten siihen ehtivät alueen oppilaitokset halutessaan vielä hyvin mukaan.

Nappi-hankkeen tutkimustuloksista Espoon alueelta kertoi Laurean Leppävaaran lehtori Harri Ruoslahti. Menossa Espoossa on nuorten ja toimijoiden haastattelut sekä mediaseuranta siitä, mitä kaikkea on tarjolla alueella erityisnuorille. Ruoslahti kertoi, että tuloksia on odotettavissa joulukuun alussa. Tikkurilan lehtori Milla Ylitalon opiskelijat puolestaan olivat toteuttaneet Halloween-discon Ammattiopisto Liven tiloissa Leppävaarassa. Discoon oli yhdistetty tanssiliikunnan oheen myös toiminnallisia pisteitä mm. tietoisuuden lisäämiseksi terveellisen ravinnon tärkeydestä. Näitä tuloksia tilaisuudessa esitteli Hyvinvointifoorumin puheenjohtajana toiminut Laurean Lohjan yliopettaja Tarja Meristö, joka kertoi myös menossa olevan Nappi-verkkokyselystä. Kyselyn mukaan erityisnuorten liikuntatarjontaan kaivataan monipuolisia, eri taitotasoja ja eri lajeihin aktivoivaa toimintaa, joka on samalla mielekästä liikuntaa, pitää yleiskuntoa yllä ja toivottavasti tuo myös kavereita nuorille. Toimintaa suunniteltaessa on muistettava kuljetukset ja avustajat sekä huolehdittava turvallisuudesta. Nuorten omia toiveita kannattaa kuunnella ja ottaa huomioon haja-asutusalueilla asuvien toiveet ja tarpeet.  Matalan kynnyksen toimintaa kaivataan, liika suorituskeskeisyys voi olla esteenä erityisnuorten integroimiseen tavallisiin ryhmiin.  Osallistuminen ei saisi myöskään olla liian kallista.

Hyvinvointifoorumi päättyi osallistujien yhteiseen tekemiseen toteuttamalla palvelumuotoilun keinoin eri persoonille sopivia tapoja edistää liikuntaa ja liikunnallista elämäntapaa. Tarjolla oli seitsemän erilaista persoonaa palvelumuotoilutehtävän pohjaksi. Osallistujien valitsemat kolme persoonaa olivat haja-asutusalueella tukiasunnossa asuva ujo opiskelijatyttö, peruskouluikäinen down-tyttö sekä asumisyksikössä 20 kehitysvammaisen nuoren ryhmä. Näin tarkasteluihin saatiin mukaan taajama- ja haja-asutusnäkökulmat, mutta myös yksilö- ja ryhmänäkökulmat. Kouluikäisille on eduksi, jos liikuntamahdollisuuksia pystytään tarjoamaan koulussa tai välittömästi koulun jälkeen, jolloin ei tarvita erilliskuljetuksia ja tilatkin ovat entuudestaan tutut. Tukiasunnossa asuvalle taas tarvitaan mahdollisuuksia asunnon läheltä ja asumisyksikössä asuvalle ryhmälle voidaan järjestää toimintaa lähiliikuntapaikoissa ja varmistaa osaltaan liikunnallisen elämäntavan rytmi vertaisohjausta hyödyntäen. Keskusteluissa korostettiin liikunnan ohella laajemminkin nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia, johon kuuluvat myös terveellinen ruoka, riittävä uni sekä ystävät ja läheiset.

Seuraavan kerran Hyvinvointifoorumi pidetään Lohjalla Laureassa 16.4.2019 klo 9-12. Tilaisuus on kaikille kiinnostuneille avoin ja maksuton. Silloin kuullaan lisää Nappi-hankkeessa erityisnuorten kanssa toteutetuista liikunnalliseen elämäntapaan aktivoivista piloteista.

Kirjoittanut
yliopettaja Tarja Meristö, Laurea-ammattikorkeakoulu, Lohja

perjantai 29. kesäkuuta 2018

Kestävän kehityksen näkökulmia tulevaisuuteen – Laurean FuturesLab CoFin KEHÄ-hanke tulevaisuudentutkimuksen konferenssissa Tampereella

Futures Conference 2018: Energizing Futures – Sustainable Development and Energy in Transition, 13–14 June 2018, Tampere, Finland

FuturesLab CoFi osallistui kansainväliseen tulevaisuuden tutkimuksen konferenssiin, joka järjestettiin Tampereella 13.-14.6.2018. Tämän vuoden konferenssin teemana oli "Energizing Futures – Sustainable Development and Energy in Transition". Osallistujia konferenssissa oli noin 200, joista suurin osa oli Suomesta, mutta paikalla oli runsaasti myös kansainvälisiä osallistujia.
  

Konferenssin esitykset koostuivat avainesiintyjien massaluennoista sekä pienryhmissä pidetyistä lyhyemmistä esityksistä. Avainesiintyjistä mielenkiintoisia olivat esimerkiksi Maria Rosaria Di Nuccin (Freie Universität Berlin) esitys, jossa hän kertoi tuulienergian yleistymisestä Saksassa ja kansalaisten suhtautumisesta siihen. Tuulivoimaloiden rakentamiseen liittyy paljon nimby-tyyppistä (not in my backyard) asennoitumista, joten suhtautuminen tuulivoimaan vaihtelee paljon paikallisesti. Tuulivoiman sosiaalisen hyväksynnän lisäämiseksi kannattaakin lisätä esimerkiksi neutraalia kommunikaatiota sekä lisätä paikallisen päätöksenteon mahdollisuuksia. Toinen mielenkiintoinen esiintyjä oli Dr. Michael Jackson (Shaping Tomorrow), joka tarkasteli energiakysymyksiä monesta eri näkökulmasta. Yhteenvetona hän totesi, että pelkästään valtiojohtoiset energiajärjestelmän muutokset eivät vain toimi vaan siihen tarvitaan suurten kaupunkien ja yritysten vetoapua. Muutokseen on inspiroitava laajaa joukkoa toimijoita, myös vastarannan kiiskejä.

Oma esityksemme (Meristö & Laitinen: Developing visionary concepts for the water sector) perustui KEHÄ-hankkeessa toteutetun visionäärisen konseptoinnin työpajan tuloksiin. Samassa sessiossa pidetyt muut esitykset liittyivät mm. meijeritoimintaan, maanviljelyyn sekä teen tuotantoon. Kukin em. aloista on melko vesi-intensiivinen, joten oma vesiaiheinen esitykseni herätti mielenkiintoa session muissakin osallistujissa. Esityksemme jälkeen keskusteltiin mm. yritysedustajien osallisuuden tärkeydestä visionääristen työpajojen yhteydessä, jotta uusien ideoiden kaupallinen potentiaali tulisi jo heti aluksi punnituksi paremmin. Keskusteltiin myös että veden ja energian tehokkuuteen liittyvät seikat ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa, joten suuri kokonaisuus kannattaa huomioida vaikka tarkastelunäkökulma olisikin rajattu.Päällimmäisenä seikkana seminaarista jäi mieleen, että pelkkä teknologian kehitys ei riitä päästöjen hillitsemisessä vaan myös ihmisten kulutuskäyttäytymisen täytyy muuttua. Samoin vedenkäyttöön liittyvissä ratkaisuissa ei voida luottaa pelkästään teknologian tuottamiin ratkaisuihin vaan kuluttajakäyttäytymisen täytyy olla vastuullista.


kirjoittaja Jukka Laitinen, hankeasiantuntija, FuturesLab CoFi Laurea