perjantai 29. kesäkuuta 2018

Kestävän kehityksen näkökulmia tulevaisuuteen – Laurean FuturesLab CoFin KEHÄ-hanke tulevaisuudentutkimuksen konferenssissa Tampereella

Futures Conference 2018: Energizing Futures – Sustainable Development and Energy in Transition, 13–14 June 2018, Tampere, Finland

FuturesLab CoFi osallistui kansainväliseen tulevaisuuden tutkimuksen konferenssiin, joka järjestettiin Tampereella 13.-14.6.2018. Tämän vuoden konferenssin teemana oli "Energizing Futures – Sustainable Development and Energy in Transition". Osallistujia konferenssissa oli noin 200, joista suurin osa oli Suomesta, mutta paikalla oli runsaasti myös kansainvälisiä osallistujia.
  

Konferenssin esitykset koostuivat avainesiintyjien massaluennoista sekä pienryhmissä pidetyistä lyhyemmistä esityksistä. Avainesiintyjistä mielenkiintoisia olivat esimerkiksi Maria Rosaria Di Nuccin (Freie Universität Berlin) esitys, jossa hän kertoi tuulienergian yleistymisestä Saksassa ja kansalaisten suhtautumisesta siihen. Tuulivoimaloiden rakentamiseen liittyy paljon nimby-tyyppistä (not in my backyard) asennoitumista, joten suhtautuminen tuulivoimaan vaihtelee paljon paikallisesti. Tuulivoiman sosiaalisen hyväksynnän lisäämiseksi kannattaakin lisätä esimerkiksi neutraalia kommunikaatiota sekä lisätä paikallisen päätöksenteon mahdollisuuksia. Toinen mielenkiintoinen esiintyjä oli Dr. Michael Jackson (Shaping Tomorrow), joka tarkasteli energiakysymyksiä monesta eri näkökulmasta. Yhteenvetona hän totesi, että pelkästään valtiojohtoiset energiajärjestelmän muutokset eivät vain toimi vaan siihen tarvitaan suurten kaupunkien ja yritysten vetoapua. Muutokseen on inspiroitava laajaa joukkoa toimijoita, myös vastarannan kiiskejä.

Oma esityksemme (Meristö & Laitinen: Developing visionary concepts for the water sector) perustui KEHÄ-hankkeessa toteutetun visionäärisen konseptoinnin työpajan tuloksiin. Samassa sessiossa pidetyt muut esitykset liittyivät mm. meijeritoimintaan, maanviljelyyn sekä teen tuotantoon. Kukin em. aloista on melko vesi-intensiivinen, joten oma vesiaiheinen esitykseni herätti mielenkiintoa session muissakin osallistujissa. Esityksemme jälkeen keskusteltiin mm. yritysedustajien osallisuuden tärkeydestä visionääristen työpajojen yhteydessä, jotta uusien ideoiden kaupallinen potentiaali tulisi jo heti aluksi punnituksi paremmin. Keskusteltiin myös että veden ja energian tehokkuuteen liittyvät seikat ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa, joten suuri kokonaisuus kannattaa huomioida vaikka tarkastelunäkökulma olisikin rajattu.Päällimmäisenä seikkana seminaarista jäi mieleen, että pelkkä teknologian kehitys ei riitä päästöjen hillitsemisessä vaan myös ihmisten kulutuskäyttäytymisen täytyy muuttua. Samoin vedenkäyttöön liittyvissä ratkaisuissa ei voida luottaa pelkästään teknologian tuottamiin ratkaisuihin vaan kuluttajakäyttäytymisen täytyy olla vastuullista.


kirjoittaja Jukka Laitinen, hankeasiantuntija, FuturesLab CoFi LaureaEi kommentteja:

Lähetä kommentti