torstai 27. maaliskuuta 2014

Joustavat polut tulevaisuuden työelämään 26.3.2014

Ensi syksynä opintonsa aloittavat opiskelijat ovat työelämässä vielä vuonna 2050. Vaikka emme voi tietää, minkälaista silloin on, koulutuksen on annettava opiskelijoille sellaiset eväät, että he pärjäävät.

Tätä asiaa pohdittiin Laurea-ammattikorkeakoulun FuturesLab CoFin järjestämässä Tulevaisuusfoorumissa Porvoossa 26.3.2013. Tilaisuus järjestettiin osana Yhdessä-hanketta, ja sitä isännöi Porvoon ammattiopisto Amisto.

Yliopettaja, futurologi Tarja Meristö kertoi, että tulevaisuudessa ei ole työntekijöitä eikä työnantajia. On vain osaamisen ostajia ja osaamisen myyjiä. Osaamisvaatimus ja palveluintensiivisyys kasvaa kaikilla aloilla ja tasoilla.

Johtajuudesta ja oppimisesta dynaamisessa työelämässä kertoi Karl-Magnus Spiik. Hän korosti itsetuntemuksen, epävarmuuden sietokyvyn sekä vuorovaikutustaitojen olevan työelämässä tärkeässä asemassa.

Spiik kertoi myös ihmisten erilaisuudesta. Kun tunnistaa oman ja yhteistyökumppanin ihmistyypin, vuorovaikutus on menestyksellisempää. Ilmaisen testin voi tehdä netissä: www.spiik.fi
Tilaisuuden monissa työpajoissa pääsi tutustumaan mm. Yhdessä-hankkeen ja
Amiston yhteistyönä kehittämään Onks unelmii?! –peliin.

Yhdessä-hankkeen neljäs tulevaisuusfoorumi, joka on samalla hankkeen loppuseminaari järjestetään 7.11.2014 Espoossa Laurea-ammattikorkeakoulun Leppävaaran tiloissa. Tervetuloa!

Yhdessä-hanke on Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittama projekti, jota Laurea-ammattikorkeakoulu toteuttaa HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa vuosina 2013-2014.  Yhdessä-hankkeen wiki-sivusto: https://wiki.hamk.fi/pages/viewpage.action?pageId=28967014

tiistai 18. maaliskuuta 2014

Aamukahvitilaisuus työttömien parissa toimiville 11.3.2014

Laurea Lohjalla 11.3.2014 järjestetyillä aamukahveilla kuultiin kokemuksia ja näkemyksiä työttömän arjesta Länsi-Uudellamaalla sekä keskusteltiin eri toimijoiden kanssa siitä, miten työtöntä voidaan auttaa hyvinvoinnin polulla.

Yliopettaja Elina Rajalahti ja Elämä haltuun -hyvinvointirepun mainosjuliste. Lisätietoa www.laurea.fi/hyvinvointireppu
Yliopettaja Elina Rajalahden luotsaamassa tilaisuudessa kuultiin ensin sairaanhoitajaopiskelijoiden Outi Norjan ja Merja Silenin toteuttaman ”Työttömän hyvinvointikuva”-kyselyn tuloksia ja johtopäätöksiä. Hyvinvointikuva koostuu erilaisista voimavaroista, elämäntilanteesta ja koetusta hyvinvoinnista, johon vaikuttaa muun muassa terveys. Kyselyn yhteenvetona tekijät totesivat, että vastaajat ovat melko tyytyväisiä elämäänsä, mutta tiedonsaantia esimerkiksi terveyspalveluista tulisi pyrkiä kehittämään.

Lohjan kaupunginjohtaja Simo Juva
Lohjan kaupunginjohtaja Simo Juva kuunteli kiinnostuneena kyselyn tuloksia. Juva korosti, että toinen kunnan tärkeimmistä tehtävistä on sen asukkaiden hyvinvoinnin tilasta huolehtiminen (toinen on ympäristön tilasta huolehtiminen). Yksinkertaisimmillaan ihmisten hyvinvointia kuvaa se, miten pitkään elää ja miten onnellinen on.
 

Lohjalla on juuri valmistunut toinen hyvinvointikertomus, jossa erilaisia indikaattoreita on laajasti mukana. Simo Juva otti esiin kunnan merkityksen ja vaikutusmahdollisuudet työllisyyspolitiikassa, erityisesti yksilöohjauksen kokonaisuudesta huolehtimisen: kunnan tulee omilla toimillaan huolehtia siitä, että yksilön elämän nivelvaiheissa häntä tuetaan kaikin mahdollisin tavoin hyvän elämän saavuttamiseksi.
Keskustelu kävi vilkkaana
Aamukahvitilaisuuden osallistujat pääsivät tutustumaan ja kommentoimaan Pumppu-hankkeessa toteutettuja työttömän polkuja. Polut saivat aikaan aktiivista keskustelua pöytäryhmissä ja kommenteista saatiin arvokasta lisämateriaalia polkujen täydentämiseksi.

Polkukaaviot herättivät kiinnostusta
Yhteenvetona tilaisuudessa käydystä keskustelusta esiin nousivat toimijoiden välisen yhteistyön tärkeys, yksilöllisyyden ymmärtäminen ja hyväksyminen, erilaisten työllistymispolkujen löytäminen ja hyödyntäminen. Esille nousi myös välittömän vuorovaikutuksen toimivuus ja tärkeys verrattuna järjestelmien kautta tapahtuvaan kommunikointiin. Aamukahvitapaamiset jatkuvat ja Simo Juva lupasi, että kaupunki ottaa vastuun seuraavasta tapaamiskerrasta ensi syksynä.

Teksti: tutkimusassistentti Noora Montonen, Laurea-ammattikorkeakoulu