perjantai 2. marraskuuta 2012

Kaupan alan osaaminenVähittäiskaupan toinen Ennakointikamari keskusteli kaupan alan tulevaisuuden osaamistarpeista. 

Juha Oksanen Stockmannilta näkee lähiesimiestyössä haasteena olevan tasapainoilun Y-sukupolven ja ikäjohtamisen, monikulttuurisuuden ja suomalaisuuden sekä asiakastyytyväisyyden ja kustannusten välissä. Muodollisen aseman sijasta esimiehen persoonallisuus korostuu.

Vähittäiskaupan tulevaisuuden osaamistarpeista on tehty julkaisu Osaamista näkyvissä!
Kaupan perustyöntekijän osaaminen koostuu
  • työyhteisötaidoista (40 %)
  • asiakaspalvelusta (40 %)
  • kannattavuudesta (10 %) sekä 
  • jostain erikoisosaamisesta (10 %). 
Työyhteisötaidot tarkoittavat yhteistyö ja tiimitaitoja, vuorovaikutusta sekä uuden oppimista ja sopeutumista. Asiakaspalvelu on vuorovaikutusta, myyntihenkisyyttä ja järjestelmiä sekä kykyä ajatella asiakas edellä. Kannattavuudessa tunnistetaan oma rooli tuloksen tekijänä. Erikoistaidot tarkoittavat erityiskaupan osaamista sekä omaa erottautumista työmarkkinoilla.

Esimiehen taidoista puolet on 
  • vuorovaikutusta, 
  • sosiaalisia taitoja, 
  • coachingia, 
  • yhteistyötaitoja sekä 
  • erilaisuuden kohtaamista. 
 Talous ja asiakkuudet kattavat molemmat 20 prosenttia vaadittavista taidoista. Talous tarkoittaa bisneksen peruspilareiden tuntemusta sekä kykyä ajatella toimintaa tunnuslukujen kautta. Asiakkuus puolestaan on bisneksen ajattelemista asiakkaiden kautta, asiakkuuksien hallintaa sekä asiakaspalveluosaamista. Muita taitoja ovat ongelmanratkaisukyky (5 %) ja kyky toimia muutoksessa (5 %), joka tarkoittaa sekä kykyä oppia että muutoksen sietokykyä ja ajanhallintaa. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti