FuturesLab CoFi

FuturesLab CoFi tarjoaa tulevaisuudentutkimukseen liittyviä palveluita yrityksille, yhteisöille ja julkishallinnolle.

CoFi toteuttaa yhtä lailla pitkäkestoisia tutkimushankkeita kuin lyhyitä yritysprojekteja ja koulutusta/konsultaatiota. Tutkimuksen kohteena on viime vuosina ollut etenkin hyvinvointiala sekä liiketalous.

Monitieteellisissä tutkimusaiheissa ja menetelmissä yhdistyvät poliittiset, ekonomiset, sosiaaliset, teknologiset ja ekologiset (PESTE) tekijät. Näin saadaan muodostetuksi kokonaiskuva vaihtoehtoisista tulevaisuuksista.

Tarkoituksena ei ole ainoastaan muodostaa erilaisia skenaarioita, vaan myös tarkastella niiden vaikutuksia yrityksiin ja teollisuuteen sekä alueelliseen ja globaaliin kehitykseen.

Hankkeita tehdään yhteistyössä yritysten ja muiden organisaatioiden päätöksentekijöiden kanssa, jolloin tutkimus myös vaikuttaa todella toteutuvaan tulevaisuuteen.

FuturesLab CoFin painopistealueet ovat: 
  • Skenaariotyöskentely ja visiointiprosessit
  • Visioiva konseptointi ja innovaatioprosessit
  • Tulevaisuussuuntautuneet ydinosaamisalueet
  • Visionäärinen johtaminen ja yritysstrategiat

FuturesLab CoFi on perustettu vuonna 1999 Åbo Akademissa. Nimi FuturesLab CoFi otettiin käyttöön vuoden 2012 lopulla, aiemmin tutkimusryhmä toimi nimellä Corporate Foresight Group CoFi.

FuturesLab CoFin henkilökunnan esittelyt >> 

About FuturesLab CoFi (in English) >>