maanantai 4. marraskuuta 2013

Metnet-seminaari Luulajassa 22.-23.10.2013

Laurean CoFi-tiimin Antti Ahola ja Jukka Laitinen osallistuivat Metnet-seminaariin, joka järjestettiin tänä vuonna Luulajassa 22.-23.10.2013. Metnet on metalli- ja rakennusalalla toimivien tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden välinen yhteistyöverkosto, jonka tarkoituksena on jakaa tietoa verkoston toimijoiden välillä. Metnet järjestää vuosittain seminaareja ja työpajoja edistääkseen organisaatioiden välistä tiedonvaihtoa ja parhaiden käytänteiden jakamista (lisätietoja METNET-verkostosta: http://www3.hamk.fi/metnet/).

Seminaari järjestettiin Luulajan teknillisessä yliopistossa (http://www.ltu.se), jossa opiskelijoita on noin 19 000 ja työntekijöitä 1 600. Luulajan teknillinen yliopisto on erinomainen esimerkki koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden sekä yritysten välisestä yhteistyöstä. Yliopisto tekee läheistä yhteistyötä yritysmaailman kanssa ja sen henkilökunnan mukaan yli puolet yliopiston rahoituksesta tulee suoraan yrityksiltä.


Tutkimus- ja kehittämistyössä Luulajan teknisen yliopiston huippuosaamisen alueita ovat mm. tulevaisuuden kaivostoiminta, uudistuva energia, kestävät kuljetusjärjestelmät sekä älykkäät teollisuusprosessit. Seminaarin järjestelyistä Luulajan teknillisen yliopiston puolelta vastasi teräsrakentaminen tutkimusyksikkö, jonka johtajana toimii professori Milan Veljkovic. Tutkimusyksikön tärkeimpiä tutkimuskohteita ovat mm. sillat, rakennukset sekä materiaalimallinnus.
Kaksipäiväseen seminaariin osallistui yhteensä lähes 50 henkeä Pohjoismaista sekä Itä-Euroopasta. Suurin osa osallistujista oli yliopistojen edustajia, mutta myös muutama yritysmaailman edustaja oli läsnä.

Kahden päivän aikana esityksiä oli yli 20, jotka oli koottu toimivaksi kokonaisuudeksi eri teemojen ympärille. Teemoja olivat mm. liitokset ja materiaalit, laskennalliset menetelmät ja kokeelliset tekniikat. Seminaarisessioiden rakentaminen teemojen ympärille helpotti sitä, että vähän vieraampikin teema tuli tutuksi ja ymmärrettäväksi.

Tämä oli myös hyvä esimerkki siitä, että miten yliopistot eri maissa pystyvät koordinoimaan omaa tutkimustaan siten, että se tukee toisten tekemää tutkimusta ja päinvastoin. Tämä ei tarkoita sitä, että kokoonnutaan keskustelemaan yhteisistä mielenkiinnonkohteista valmiiden tutkimusten pohjalta vaan, että ollaan yhteydessä toisiin jo tutkimuksen suunnittelu- ja tekovaiheessa. Kaikesta päätellen tällainen lähestymistapa on toiminut ja vastaavanlainen yhteistyö yliopistojen välillä tulee jatkumaan tulevaisuudessakin vanhojen ja sekä tulevien kumppanien kanssa.

Seminaarissa pidettiin esityksiä myös hieman yleisimmistä aihepiireistä. Niihin kuului myös CoFi-tiimin Jukka Laitisen esitys “Sustainability as a Business Opportunity Today and Tomorrow: Triple Helix Perspective”, jossa tarkasteltiin kestävyyttä eri toimijoiden näkökulmasta.

Teoreettisena kehyksenä tälle esitykselle toimi niin sanottu ”triple helix- malli”, jonka avulla voidaan hahmottaa hallinnon, yritysten ja yliopistojen välistä yhteistyötä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhteinen tavoite tässä yhteydessä oli kestävien ratkaisujen edistäminen, jota olemme tarkastelleet kestävän liiketoiminnan hankkeessamme. Esityksen pääajatuksena olikin, että kokonaisvaltaiseen kestävyyteen on mahdollista päästä, vaikka kukin toimija painottaa toiminnassa omia vahvuuksiaan kestävyyden osa-alueista.

Esityksen yhteydessä osallistujille jaettiin myös pieni kyselylomake, jossa tiedusteltiin heidän näkemyksiään kestävyydestä rakennusteollisuuden näkökulmasta. Ilahduttavan moni vastasi kyselyyn, joten arvokasta asiantuntijatietoa saatiin kerättyä myös tulevien seminaariesitysten pohjaksi.

Seminaarin päätöspäivänä teimme yritysvierailun Kalixissa toimivan Part AB:n tehtaaseen, jossa he esittelivät moduuleina rakennettavien kylpyhuoneiden rakentamisprosessia. Samalla kävimme tutustumassa myös Kalixin lähistöllä sijaitsevaan tuulivoimalaan.

Seuraava Metnet-seminaari pidetään lokakuussa 2014 Moskovassa ja sitä ennen järjestetään Metnet-workshop Pietarissa helmikuussa 2014.

Antti Ahola
Tutkimusapulainen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti