maanantai 22. huhtikuuta 2013

Rocket-hankkeen loppuseminaari Hämeenlinnassa 16.4.2013

Suomalaisten metalli- ja koneteknologia-alan yritysten innovaatiotoimintaa ja kansainvälistymistä edistävä Rocket-hanke on päättymässä huhtikuun lopussa. FuturesLab CoFi oli mukana hankkeen päätösseminaarissa Hämeenlinnassa 16.4.2013 esittelemässä tärkeimpiä hankkeessa syntyneitä tuloksia yhdessä muiden tutkimusosapuolten kanssa.
Laurean osalta tulokset Rocket-hankkeesta olivat moninaiset ja ne liittyivät mm. alueellisen toimintamallin kehitystyöhön, yritysten tulevaisuuslähtöiseen uudistumiseen sekä yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen.

Tarja Meristö FuturesLab CoFista esitteli Laurean tulokset
Alueellisen toimintamallin kehitystyö perustui mm. yrityksille kohdennettuun verkkokyselyyn, yrityshaastatteluihin ja tutkijapalaverien tuloksiin. Yritysten tulevaisuuslähtöistä uudistumista tutkittiin ja kehitettiin mm. case-yritykselle toteutetulla verkkokyselyllä tulevaisuuden asiakastarpeista sekä hankkeessa toteutettujen yritysseminaarien tuloksiin perustuen. Kansainvälistymiseen ja kasvuun perustuvat tulokset perustuivat yritys-caseihin sekä taustaselvitykseen, joiden tuloksena syntyi mm. tiekartta kansainvälisille markkinoille.

Laurean tuloksiin perustuen on hyödyllistä muistaa, että kukaan ei tee tulevaisuutta yksin vaan verkostoituminen on tärkeää. Innovaatiotoiminnassa ja muussakin yritystoiminnassa pelkästään nykyhetken tarkastelu ei riitä, vaan on katsottava tulevaisuuteen. Muutosvoimat eivät ole pelkästään haaste vaan mahdollisuus, asenne tulevaisuuteen on ratkaiseva. Sopivilla työkaluilla tulevaisuuden epävarmuuteen voi varautua. Suuriakin kokonaisuuksia pystyy hallitsemaan, jos ne purkaa pienemmiksi paloiksi.

HAMK:n Lauri Tenhunen kertoi koordinaattorin näkökulmasta kootusti hankkeen tuloksista. Rocket onnistui tavoitteissaan hyvin. Kootusti tärkeimpiä tuloksia olivat yritysyhteistyön lisääntyminen, kansainvälistymisen edistäminen, hankkeessa mukana olleiden yrityskumppaneiden liikevaihdon ja työpaikkojen kasvu sekä ympäristötietoisuuden lisääntyminen. Tenhunen oli myös tyytyväinen hankkeen aikana kirjoitettuihin artikkeleihin ja raportteihin, joita oli tullut odotettua enemmän.

Hankkeen ohjausryhmän jäsen Veli-Matti Kuisma Teknologiateollisuus ry:stä oli myös tyytyväinen hankkeesta saatuihin monipuolisiin tuloksiin. Kuisma muistutti, että eräs ammattikorkeakoulujen tehtävistä on tuottaa soveltavaa tutkimusta, ja Rocket-osapuolet olivat tässä hyvin onnistuneet. Kuisma myös uskoi vahvasti pikamallinnuksen yleistymiseen tulevaisuudessa, joka oli myös yksi hankkeen teemoista.

Metropolian Pekka Hautala kertoi innovatiivisesta tuotekehityksestä edustamansa ammattikorkeakoulun näkökulmasta. Rocketissa Metropolian tuotekehitys-case toteutettiin monialaisena yhteistyönä, ja siinä oli mukana henkilökuntaa ja opiskelijoita tekniikan, liiketalouden, muotoilun ja apuvälinetekniikan aloilta. Tuotekehitysprojektin tuloksena syntyivät liikuntaesteisille pienille lapsille kohdennetut liikkumisen ja kuntoutumisen apuvälineet Rollis ja Wheelis. Tuotteita on käyty esittelemässä kansainvälisillä messuille ja ne ovat herättäneet laajaa kiinnostusta.

Heikki Turhanen esitteli CDIO-toimintamallin soveltamista Saimian näkökulmasta. CDIO-mallin (conceive=hahmottaa, design=suunnitella, implement=toteuttaa, operate=hyödyntää) ideana on yhdistää käytännön tutkimus- ja kehitystyö opetukseen. Saimian opiskelijat olivat kokeneet sen pääosin motivoivana ja hyödyllisenä. Tosin jotkut ensimmäisen vuoden opiskelijat olivat kokeneet projektityön haasteellisena rajallisten tietojen ja taitojen vuoksi. CDIO vaatii myös henkilökunnalta roolin vaihdoksen perinteisestä opettajasta enemmän neuvonantajan suuntaan.

KyAMK:ssa opetuksen yhdistäminen tutkimus- ja kehitystoimintaan toteutetaan LCCE-mallilla (Learning and Competence Creating Ecosystem), ja sitä oli esittelemässä KyAMK:n Kari Stenman. LCCE:ssä teoreettista opetusta syvennetään käytännön projektityöllä joko opetusjaksojen lopuksi tai rinnan opetuksen rinnalla. LCCE:n toteuttamisen apuna KyAMK:lla on palvelukonsepti KymiTechnology, joka tarjoaa alueen yrityksille Kymenlaakson ammattikorkeakoulun palvelut "yhden luukun" periaatteella.

Kansainvälistä näkökulmaan tulosseminaariin toi professori Vera Minina St. Petersburg State Universitysta. Minina oli tutkinut hankkeessa venäläis-suomalaisena yhteistyönä suomalaisten pk-yritysten kansainvälistymistä Venäjälle. Venäjälle suunnattaessa on tärkeää huomioida sosiaalisten suhteiden merkitys. Suomalaisille tyypillinen passiivisuus on myös unohdettava ja otettava aktiivinen ote yhteistyötä koskevaan yhteydenpitoon. Kannattaa myös oppia muiden yritysten kokemuksista, valmistautua venäläiseen kulttuuriympäristöön sekä varautua epävarmuuteen. Yritysten voivat hyödyntää korkeakouluyhteistyössä syntyneitä verkostoja.

Riitta Windahl esitteli TurkuAMK:n Rocket-tuloksia, joista päällimmäisenä nousi esille Kiina-yhteistyön lisääntyminen. Konkreettisena tuloksena avattiin Turku-toimisto Turun ystävyyskaupunki Tianjiniin. Lisäksi TuAMK aktivoi Kiinaan suuntautuvaa opiskelijavaihtoa ja kehitti konseptin, jossa Kiinassa tehtävään vaihto-opiskeluun yhdistetään myös siellä tehtävä työharjoittelu.
Rocket-tuloksia koskevassa yhteenvedossa LUT:n Martti Mäkimattila totesi, että hankkeessa käytettyjä innovaatiomalleja on haastavaa niputtaa yhdeksi ainoaksi malliksi. Sen sijaan kannattaa keskittyä poimimaan kustakin mallista parhaat käytännöt.

Päätösseminaarin esitykset sekä hankkeen loppuraportti löytyvät Rocket-hankkeen kotisivuilta osoitteesta: www.hamk.fi/rocket.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti