keskiviikko 27. maaliskuuta 2013

Kansalainen näkyväksi - ääni kuuluviin

Kuuden osatoteuttajan yhdessä toteuttaman Pumppu-hankkeen ensimmäinen yhteinen seminaari järjestettiin Hämeenlinnan kauniilla raatihuoneelle torstaina 14.3.2013 teemalla Kansalainen näkyväksi - ääni kuuluviin.

Tilaisuuden osallistujat saivat katsauksen teemahankkeen koko sisältöön, kun kaikki osatoteuttajat kertoivat kiinnostavia kuulumisia omasta toiminnastaan. Lisäksi tilaisuudessa oli vierailevana puhujana johtaja Liisa Lähteenmäki Ilveskodista.

Tilaisuuden aluksi kuulimme Hämeenlinnan kaupungin Virvelinranta YKS -osahankkeesta, jonka tavoitteen on YKS-menetelmän avulla saada vammaisten henkilöiden ääni kuuluviin omassa elämässään. Keskeistä on kuuntelu; YKS-menetelmällä autetaan löytämään yhteinen kieli.
Useampikin silmä kostui työryhmän esittäessä arvot ja päättäessään esityksen yhteislauluun.
Virvelinranta YKS -osahankkeessa on luotu myös Hämeenlinnan kaupungin vammaispoliittiset arvot, jotka esiteltiin tilaisuudessa ensimmäistä kertaa. Arvoihin kuului mm. oikeus työhön ja palkkaan, ystävät ja porukkaan kuuluminen, mahdollisuus osallistua kulttuuritapahtumiin, liikkumisen turvallisuus, ilon ja intohimon kokeminen sekä syrjinnän torjuminen, itsensä ja muiden hyväksyminen.
 
Hämeenlinnan vammaispoliittisiin arvoihin voi tutustua tarkemmin osoitteessa http://www.e-julkaisu.fi/hameenlinnan_kaupunki/vammaispoliittiset_arvot/

Ilveskodin johtaja Liisa Lähteenmäen elämänläheinen esitys käsitteli kansalaislähtöisyyttä kuntoutuksessa. Kuntoutuksella on aina tavoite; esimerkiksi paluu kotiin. Tällöin on tärkeää ymmärtää ihmisen arkea, ja se voi tapahtua vain kuuntelemalla kuntoutujaa muutosprosessissaan.

Lähteenmäki kertoi myös, miten sotainvalidien palveluissa kansalaislähtöisyys toteutuu palveluneuvojan avulla; palveluneuvoja auttaa sotainvalidia kaikissa arjen asioissa. Sotainvalidit voivat myös itse valita, minkälaista kuntoutusta kokevat tarvitsevansa ja heillä on oikeus saada kotiin tarvitsemansa palvelut.
Osa Laurean Pumppu-tiimistä
Laurea-ammattikorkeakoulun osahankkeen tavoitteena on luoda saumattoman hyvinvointipolun malli, jota pitkin kulkee voimaantunut ja motivoitunut kansalainen. Laurean tiimin osuudessa esiteltiin tähän liittyen esimerkkejä uusista avauksista terveyden edistämiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn, joita olemme hankkeen aikana suunnitelleet ja toteuttaneet kansalaisen hyvinvointipolun varrelle eri elämänvaiheisiin. Näitä ovat mm. teemapäivät ikääntyville, hyvinvoinnin edistämisen pilotti päiväkodissa sekä syrjäytymistä ennakoiva varhaisen tuen ja tunnistamisen malli koulussa.

Seminaarin yhteydessä oli tarjolla myös muuta ohjelmaa kuin perinteiset seminaariesitykset. Hämeenlinnan kaupungin osahanke veti YKS-henkisen työpajan ja Turun yliopiston kuvasi Pärjäin-palveluaan.

Tässä näkyy vain pieni osa hattumäärästä
Laurean porukkamme houkutteli ihmisiä visioimaan tulevaisuuden hyvinvointipalveluita hattuleikin avulla. Tulevaisuuspajamme osallistujat saivat valita valtavasta hattumäärästä itselleen sopivan päähineen ja sen  myötä keksiä itselleen  roolihahmon. Tämän jälkeen tarkennettiin, minkälaiseen ongelmaan roolihahmo tarvitsisi ratkaisua ja minkälaisessa maailmassa hän eläisi. Kun taustavalinnat oli tehty, pääsi visiointityö vauhtiin.

Työpajan puitteet olivat tyylikkäät
 
Skenaariojulisteiden kiinnitystä piti hieman improvisoida 
Päässä oleva hattu muistutti hyvin, että palvelua suunniteltiin valitulle kansalaiselle eikä hahmottomalle massalle tai kenties vain itselleen. Skenaariojulisteet kuvasivat erilaisia tulevaisuuden maailmoja tarjoten inspiraatiota. Työpajan tunnelma oli leppoisa ja hatut virittivät mukavasti keskustelua. Lopputuloksena saimme kelpo kasan ideoita käsiteltäväksi.
Tässä blogikirjoituksessa käsiteltiin vain osa seminaarin monista esityksistä, paljon muutakin mielenkiintoista päivän varrella tuli esiin, esimerkiksi Pumppu-hankkeen luomat ”Kansalaislähtöisyyden kymmenen käskyä”.

Kansalaislähtöisyyden kymmenes käsky
 
Linkit seminaariesityksiin löytyvät osoitteesta:
http://pumppu-hanke.blogspot.fi/p/seminaari-kevat-2013.html

Pumppu-hankkeesta voi lukea lisää hankkeen omasta blogista osoitteesta: http://pumppu-hanke.blogspot.fi/

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti