perjantai 13. joulukuuta 2013

Nuorten tulevaisuuden opinto- ja työpolut - Tulevaisuusfoorumi Nummelassa 25.11.2013


FuturesLab Cofi järjesti Laurea-ammattikorkeakoulun ja HAMK Ammattillisen opettajakorkeakoulun Yhdessä-hankkeen toisen tulevaisuufoorumin 25.11.2013 Nummelassa. Teemana oli tällä kertaa nuorisotakuu ja nuorten tulevaisuuden opinto- ja työpolut, joita käsiteltiin sekä aamupäivän alustuksissa että iltapäivän työpajoissa.


Tilaisuuden alussa Luksian Anita Tuomola kertoi Y2-hankkeen kuulumisia. Tuomola pohti, olisiko mahdollista, että jo peruskoulun päättävillä nuorilla olisi olemassa suunnitelma työllistymisestä tulevaisuudessa. Näin tieto nuorten vahvuuksista siirtyisi nivelvaiheessa paremmin.

Yhdeksäsluokkalaisten rationaalisuus ei vielä riitä työllistymissuunnitelman tekoon arveli puolestaan Nuoristotutkimusverkoston tutkimusprofessori Tommi Hoikkala. On huomioitava, että ikäryhmä toimii vielä taantumisen ja kehittymisen vuorovedessä.


Hoikkala kertoi foorumissa tutkimuksesta, jossa hän ja toinen tutkija soluttautuivat lukuvuoden ajaksi erään koulun yhdeksäsluokkalaisten joukkoon. He näkivät ja kokivat, millaista on nuorten koulumaailmassa nykyään.  Näistä kokemuksista on myös koottu teos ”Apina pulpetissa”.

Nuorille voi olla vaikeaa yhdistää erilaisia rooleja, Hoikkala pohti. Kun on tärkeää tulla hyväksytyksi kaveripiirisissä, niin miten onnistuu yhtä aikaa coolina ja runoilijana olo? Joissain kaveripiireissä hyvää koulumenestystä pitää piilotella.

Hoikkala kertoi nuorten ottaneen tutkijat joukkoonsa hyvin. Heille oli tärkeää, että heidät kohdattiin tasavertaisesti ihmisinä. Tarvitaan aikaa nuorten kuuntelemiseen, aikaa kysyä nuorten kuulumisia.


Uudenlaisesta tavasta itsensä työllistämiseen kertoi PopUpCompanyn Sonja Rajala. PopUpCompany on yhteiskunnallinen yritys, jonka tavoitteena on auttaa ihmisiä työllistämään itse itsensä. Tarjolla on niin keikkatyötä kuin valmiita popup-konsepteja. ”Poppaajia” kannustetaan myös kehittämään uusia popup-konsepteja oman yritystoiminnan perustaksi.

Teknologiavetoisille start-up –yrityksille on tarjolla paljon tukipalveluita. Muiden palveluideoiden kanssa toimiville vastaavaa tukea ei löydy. PopUpCompany haluaa olla sparraavana tukena nuorille ja luoda yrittäjähenkistä ajattelutapaa.  Palvelulle kaavaillaan myös virtuaalista toteutusta, jotta syrjäseutujen nuoria ei unohdettaisi.

 
Paneelikeskustelu aloitettiin asettamalla tulevaisuussilmälasit päähän

Myös paneelikeskustelussa todettiin, että nuorten tukeminen ja ohjaaminen on tärkeää. Oppilaanohjauksen sisältöä ja resursseja on mietittävä tarkkaan. Vastuun antaminen nuorille todettiin hyödylliseksi. Esimerkiksi järjestötoiminnasta nuoret saavat merkityksellistä vastuullista sisältöä elämäänsä, mikä näyttää hyvältä myös cv:ssä.

Iltapäivällä seminaariväki jatkoi päivän teemojen pohtimista viidessä työpajassa. Jokainen pääsi osallistumaan kahteen työpajaan omien kiinnostustensa mukaisesti, ja kaikissa pajoissa keskustelu kävi vilkkaasti.

 
Koko kylä kasvattaa -pajassa fokuksessa oli koulun ulkopuolinen maailma ja erilaisten kohtaamisten merkitys nuorten arjessa


 
Seikkailu sumussa -työpajassa yritettiin hahmottaa ”tietosumun” seasta  omaan tulevaisuuteen


 Impact wheel -menetelmällä etsittiin minitrendejä, jotka liittyvät kestävyyden näkökulmaan osaamisessa


Työ tekijäänsä opettaa -pajassa todettiin, että kaikilla on vahvuuksia, myös koulussa heikommin suoriutuvilla yksilöillä.


Erilaiset opiskelijat matkalla ammattiin ja työhön -työpajassa suunniteltiin joustavia opintopolkuja

Asiaa oli paljon ja päivän teemoista olisi riittänyt keskusteltavaa useammaksikin seminaariksi. Saimme kaikki kuitenkin varmasti kotimatkalle mukaan uusia ajatuksia ja kehittämisideoita. Seuraava Yhdessä-hankkeen tulevaisuusfoorumi järjestetään Porvoossa keväällä 2014.

Ympäristö oli autenttinen

Yhdessä-hanke on Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittama projekti, jota Laurea-ammattikorkeakoulu toteuttaa HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa vuosina 2013-2014.

Lue lisää hankkeen wiki-sivustolta:
https://wiki.hamk.fi/pages/viewpage.action?pageId=28967014

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti