keskiviikko 26. syyskuuta 2012

Teknologiaa ikäihmisille


Käkäte-hankkeen seminaari, 6.9.2012, Helsinki


Käkäte-hankkeen seminaarissa torstaina 6.9.2012 Helsingissä oli koolla mittava joukko teknologia-alan yrityksiä, ikäihmisille palveluita tarjoavia järjestöjä ja muita toimijoita. Päivän teemaksi nousi ikääntyvien itsenäisen kotona selviytymisen tukeminen teknologian avulla.

Teknologiayrityksillä oli tilaisuudessa mahdollisuus pitää viiden minuutin puheenvuoro oman yrityksensä ratkaisuista. Esityksissä korostui ikääntyvän kotona selviytymisen tukeminen valvonnan kautta erilaisin turva- ja videopuheluin, anturein tai kulunvalvontajärjestelmin. Ainakin yhteen videopuhelusovellukseen oli liitetty mukaan viihteellisiäkin elementtejä, muistipelejä ja muuta viriketoimintaa. Esiteltiin myös ikäihmisille suunniteltuja huonekaluja, mm. kippiominaisuudella varustettuja tuoleja ja sohvia. 

Muista tuotteista poikkesi piristävästi Epooq-muistelupalvelu, jossa kerätään ihmisten henkilökohtaisia elämäntarinoita aikajanalle, jossa on mukana myös muistiavaimena erilaisia tärkeitä tapahtumia muistoja herättelemässä. Ikääntyminen kun ei sentään ole pelkkää arjesta selviytymistä. 

Päivän avauspuheenvuorossa ytt Sirpa Kärnä puhuikin ikääntyvien kulutustottumuksista ja ikääntyvien ikäluokan kasvusta. Varhain eläköityvät ja pitkään toimintakykyisinä pysyvät ikäihmiset haluavat entistä enemmän hemmottelua, shoppailua ja lomailua.

Varmasti teknologialla on ikääntyville muutakin annettavaa kuin turvata arkea omassa kotona. Teknologia mahdollistaa monenlaisia virikkeitä, ja huvin varjolla saa samalla paljon hyötyjäkin: pelaamalla voi ylläpitää muistia tai harjoittaa vaikka tasapainoa ja koordinaatiota. 

Käkäte-hankkeessa onkin käyttäjälähtöisen tarvekartoituksen perusteella lähdetty etsimään nimenomaan teknologiaratkaisuja viriketoimintaan etsimme teknologiaa –ilmoituksen avulla. Hanke pykii löytämään uusia hankintojen tekemisen muotoja mm. järjestämällä teknologiaratkaisuja tarjoaville yrityksille yhteisiä esittelytilaisuuksia teknologiaa etsivien toimijoiden kanssa. Nämä tilaisuudet tosin herättivät seminaarissa monipuolista keskustelua ja epäilyjä yritysten halusta avoimesti kertoa omista kilpailueduistaan kilpailijoiden kuullen.

Keskustelu kävi vilkkaana myös siitä, mitä ovat ostajan ja myyjän roolit, miten paljon ostajan tulee tietää siitä, mitä hän tarvitsee ja siitä, mitä räätälöinti käytännössä tarkoittaa. Toisaalta pidettiin hyvänä sitä, että teknologinen ratkaisu voidaan räätälöidä kunkin ostajan tarpeita vastaaviksi. Toisaalta toivottiin, että toimitetut tuotteet toimisivat heti kuten valmiin tuotteen kuuluu, ilman jatkuvia vikoja ja päivitystarpeita. 

Loppukaneettina todettiin, että ostajan tulee osata vaatia enemmän, eikä tyytyä puolivillaisiin toteutuksiin.

Käkäte-hankkeesta voi lukea lisää sivuilta:

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti